BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgliczyński Wojciech Stefan (Biuro Analiz Sejmowych ; Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)
Tytuł
Polityka społeczna w Europie - ewolucja i rozwiązania modelowe
Social Policy in Europe - Its Development and Models
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 37-58, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna w Polsce
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Polityka społeczna UE, Państwo opiekuńcze
Social policy, EU social policy, Welfare state
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia na podstawie przeglądu literatury przedmiotu procesu ewolucji polityki społecznej w europejskich krajach demokratycznych o gospodarce rynkowej oraz charakterystyki modeli polityki społecznej, jakie na bazie koncepcji Gøsta Esping-Andersena można zidentyfikować we współczesnej Unii Europejskiej, a także wyzwań, jakie stoją obecnie przed politykami społecznymi państw członkowskich.(fragment tekstu)

The article provides an overview of social policies in democratic, market economy states in Europe. The first section looks at the development process of social policy from the first experiments and consolidation by the rise of welfare state to modern social policy and its challenges. In the second section the author describes the characteristics of five models of social policy, which could be identified in European Union member states, i.e. liberal, conservative, social-democratic, South European, and Central-Eastern European.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bambra C., Going beyond The three worlds of welfare capitalism: regime theory and public health research, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2007, nr 61(12).
 2. Beveridge W., Social Insurance and Allied Services, "Bulletin of the World Health Organization" 1982, nr 78(6).
 3. Cousins M., European Welfare States: Comparative Perspectives, Sage 2005.
 4. Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 5. Eurostat, Social protection in 2014, Newsrelease 2016.
 6. Ferrera M., The'Southern model'of welfare in social Europe, "Journal of European Social Policy" 1996.
 7. Fenger H.J.M., Welfare regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating post-communist countries in a welfare regime typology, Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, 2007.
 8. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl.
 9. Gabryszak R., Magierek D., Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa 2011.
 10. Judt T., Powojnie. Historia Europy po 1945 r., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.
 11. Komunikat Komisji, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku, KOM(2008) 412.
 13. Korpi W., Palme J., New politics and class politics in the context of austerity and globalization: Welfare state regress in 18 countries, 1975-95, "American Political Science Review" 2003.
 14. Kowalski R., Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2013, nr 902.
 15. Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, red. E. Giermanowska, M. Racław, M. Rymsza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 16. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 17. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Flirt-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, red. K. Chaczko, K.M. Stanek, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2016.
 19. Popova Y., Kozhevnikova M., Interdependence of HDI and Budget Redistribution within the Scandinavian and European Social Models, "Economics and Management" 2013, nr 18(3).
 20. Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 21. Sengoku M., Emerging Eastern European Welfare States: A Variant of the "European" Welfare Model?, Slavic Eurasia's integration into the world economy and communit, 21st century COE program, Slavic Eurasian Studies, nr 2, Sapporo: Slavic Research Centre, Hokkaido University, 2004.
 22. Szarfenberg R., Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, seria "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 12, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2009.
 23. Vidje G., The nordic welfare model [w:] Nordic Centre for Welfare and Social Issues, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu