BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Thier Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej
Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 111-121, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Zasoby wodne, Gospodarka wodna, Zaopatrzenie, Koszty
Water, Water resources, Water management, Supply, Costs
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kwestię cen wody dla ludności w warunkach, z jednej strony, przestrzegania regulacji UE w sprawie zwrotu kosztów usług wodnych, a z drugiej strony - zaleceń UE i ONZ, aby płatności za wodę nie przekraczały 4% dochodów gospodarstwa domowego. W krajach rozwiniętych jest to o wiele łatwiejsze niż w krajach biednych, gdzie wskaźnik ten sięga nawet 10%. Wśród opisu skutków przestrzegania zasady zwrotu kosztów usług wodnych autorka analizuje zagadnienia związane z handlem wodą na giełdzie oraz konkurencją między wodą mineralną i wodą z kranu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of water prices for the population in conditions - on one hand - compliance with EU rule on the costs recovery of water services - and the recommendations of the European Union and the UN so as not to pay for water greater load of household income than 4%. In developed countries, this is much easier than in poor countries, where the rate reaches as high as 10%. Among the consequences of the costs recovery of water services principle, the author analyzes trade issues of water in the stock market and the competition between bottled water and tap water. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny wody i ścieków dla 901 miast i miejscowości w Polsce, http://cena-wody.pl/srednie_ceny (dostęp: 6.04.2015).
  2. Kłos L., Spożycie wody butelkowanej w Polsce - alternatywa wody z kranu, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Opolska "Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym", Opole-Prószków 2015.
  3. Kuczyński W., Żuchowicki W., Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie, "Rocznik Ochrony Środowiska" 2010, t. 12.
  4. Małecki P., System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
  5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014, poz. 790).
  6. Ochrona środowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.
  7. Raport o rozwoju społecznym. Więcej niż niedobór: władza, ubóstwo i globalny kryzys wodny, UNDP 2011,s. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_po_summary.pdf [dostęp 11.01. 2017].
  8. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
  9. Zwoliński A., Lany poniedziałek kosztuje nas blisko dwa miliony złotych, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/lany-poniedzialek-kosztuje-nas-blisko-dwa,50,0,1752882.html (dostęp: 6.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu