BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtuniak Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ suszy hydrologicznej na inwestycje w energetyce wodnej : możliwości zapobiegania skutkom suszy
The Impact of Hydrological Drought on Investments in Hydropower Plants : Possibilities of Preventing the Effects of Drought
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 77-91, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Elektrownie wodne, Bezpieczeństwo energetyczne, Retencja wód, Inwestycje
Hydroelectric power station, Energy security, Water retention, Investment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane kwestie związane z energetyką wodną, potencjałem hydrologicznym i sposobami jego szacowania. Wskazano, że woda ogólnie uważana jest za czyste, bezpieczne i przewidywalne źródło energii. Przeanalizowano wpływ suszy hydrologicznej i możliwości zapobiegania jej skutkom. Artykuł zawiera ocenę bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności ekonomicznej projektów w elektrowniach wodnych w czasie suszy. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to the use of water energy, hydropower potential and ways of its estimation. It was indicated that hydropower generally is considered to be a clean, safe and predictable source of energy. The influence of hydrological drought and possibilities of preventing its effects were analyzed. The paper includes a rating of energy security and economic viability of projects in hydropower plants during drought. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński R., Bonisławska M., Oddziaływanie wybranych budowli hydrotechnicznych na drożność i jakość wód rzeki Krąpiel, "Gospodarka Wodna" 2010, nr 1, s. 34-43.
 2. Butkowski M., Energetyka wodna podstawowym źródłem energii odnawialnej w Polsce, [w:] J. Kalotka (red.), Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium "Odnawialne Źródła Energii", Instytut Technologii i Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom 2010.
 3. Byczkowski A., Hydrologia, t. 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
 4. Fiedor B., Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 5. Hydropower, Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series, vol. 1: Power Sektor, International Renewable Energy Agency, June 2012.
 6. Iwan J., Studium badawczo-rozwojowe problemów turbin wodnych małej energetyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
 7. Kaflik J., Pyrcioch T., Znaczenie energii odnawialnej z MEW, "Czysta Energia" 2008, nr 12, s. 24-24.
 8. Klima E., Janiszewska A., Rochmińska A., Prognoza oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź, sierpień 2006, www.rpo.lodzkie.pl
 9. Lantecki P., Szacowanie potencjału OŹE, "Czysta Energia" 2007, nr 10, s. 34-35.
 10. Lis M., Proces inwestycyjny MEW - ustalanie przepływu wody, właściwe określenie mocy i produkcji MEW, "Biuletyn TRMEW" 2011, nr 16, s. 22-24.
 11. Malicka E., Hydroenergetyczne wykorzystanie istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce, "Energetyka Wodna" 2013, nr 2, s. 23-24.
 12. Malicka E., Istotne problemy gospodarki wodnej w świetle ramowej dyrektywy wodnej, "Energetyka Wodna" 2012, nr 1, s. 20-22.
 13. Malicka E., Niewykorzystany potencjał, "Biuletyn TRMEW" 2010, nr 13, s. 4-6.
 14. Malicka E., Projekt Restor Hydro, "Energetyka Wodna" 2012, nr 3, s. 3-4.
 15. Mielczarski W., Analiza projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu klimatyczno-energetycznego pod względem spełnienia przesłanek art. 175 ust. 2 lit. C Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Pakiet klimatyczno-energetyczny - analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, grudzień 2008.
 16. Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna Polski na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r., Monitor Polski z 2009 r. nr 34, poz. 501.
 17. Ministerstwo Środowiska, , Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2010, kzgw.gov.pl.
 18. Mioduszewski W., Czy Polska jest krajem ubogim w wodę?, "Gospodarka Wodna" 2008, nr 5.
 19. Pająk M., Analiza eksploatacyjna Małej Elektrowni Wodnej Domaniów, [w:] J. Kalotka (red.), Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium "Odnawialne Źródła Energii", Instytut Technologii i Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom 2010.
 20. Piotrowski K., Witowski T., Mondal K., Nowe spojrzenie na hydroenergetykę, "Czysta Energia" 2007, nr 2, s. 16-19.
 21. Plan nawodnień rolniczych dla województwa łódzkiego, wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel sp. z o.o. w Poznaniu, www.bip.melioracja.lodzkie.pl/data/other/plannawodnienrolniczych-tomiv.pdf.
 22. Prandecki K., Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne, "Ekonomia i Środowisko" 2011, t. 2, s. 196-215.
 23. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, praca zbiorowa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Łódź 2008, www.wios.lodz.pl.
 24. Rduch J., Wybór rodzaju turbiny dla mikroelektrowni wodnych, "Czysta Energia" 2008, nr 2, s. 36-38.
 25. Skoczkowski T., Bezpieczeństwo energetyczne Polski - potrzeba szerszego spojrzenia, "Czysta Energia" 2009, nr 3, s. 24-27.
 26. Steller J., Energetyka Wodna w Polsce - niepojęte wyzwanie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez PAN Instytut Maszyn Przepływowych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i przedsiębiorczości w Łomży: "Stan pozyskania odnawialnych źródeł energii w Polsce", materiały konferencyjne, 2009, s. 69-84.
 27. Steller J., Henke A., Kaniecki M., Jak zbudować małą elektrownie wodną? Przewodnik inwestora, Wydawnictwo Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA), Bruksela-Gdańsk 2010.
 28. Suwała W., Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych, "Polityka Energetyczna" 2010, t. 13, z. 2, s. 435-448.
 29. Ślusarczyk A., Poskramiacze rzek, "Newsweek" 2009, nr 1/09, s. 22-23.
 30. TRMEW: Polska nadal nie jest odpowiednio przygotowana na susze, http://biznesalert.pl/trmew-polska-nadal-nie-jest-odpowiednio-przygotowana-na-susze.
 31. Uberman R., Własność państwowa przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego, "Polityka Energetyczna" 2011, t. 14, z. 1, s. 29-56.
 32. Uchwała nr 192 Rady Ministrów w sprawie rozwoju małej energetyki wodnej z dnia 7 września 1981 r., Monitor Polski z 1981 r., nr 24, poz. 214.
 33. Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 34. Wilkowski M., Małe elektrownie wodne na miarę XXI w., "Czysta Energia" 2011, nr 4, s. 38-39.
 35. Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego, wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska Biprowodmel sp. z o.o. w Poznaniu, www.bip.melioracja.lodzkie.pl/data/other/wojprochrzaswod.pdf.
 36. Wójcik-Jackowski S., Kamiński J., Rozwój energetyki wodnej w południowo-wschodniej Polsce w świetle obowiązujących planów w gospodarce wodnej, "Polityka Energetyczna" 2012, t. 15, z. 2 s.103-114.
 37. http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_contentview=articleid=3Itemid=56.
 38. www.ptrm.pl/praktyka/warsztat-wyceny/male-elektrownie-wodne-warto-cenic-wartosc.
 39. www.rpo.lodzkie.pl.
 40. www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/co-grozi-malym-elektrowniom-wodnym-51162.html.
 41. http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/najwieksza-susza-od-40-lat-rozlozyla-przemysl-energetyczny,38450,1,0.html.
 42. www.ure.pl.
 43. http://wmeritum.pl/wenezuela-pozbawiona-pradu-od-tygodnia-powodem-susza-oraz-bledne-planowanie-sieci-energetycznej/138648.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu