BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Damian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; NILU Polska Sp. z o.o.)
Tytuł
Analiza kosztów nieużytkowania lub organiczenia wielkości poboru wody z zakładu uzdatniania wody Goczałkowice
Analysis of Costs for Resignation or Limitation of Water Intake from Water Treatment Plant Goczałkowice
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 47-60, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Uzdatnianie wody, Analiza kosztów
Water management, Water treatment, Cost analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Goczałkowice
Abstrakt
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW S.A.) jest największym systemem zaopatrzenia w wodę w Polsce z 11 stacjami uzdatniania wody i 3 mln konsumentów. Jednak system ten jest stopniowo rozmontowywany. Lokalne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne rozbudowują własne ujęcia wody lub importują wodę z Czech, traktując system GPW S.A. tylko jako źródło rezerwowe. Jest to efekt wzrastających kosztów jednostkowych wody dostarczanej przez GPW S.A.Koszty te cześciowo są związane z utrzymywaniem zbiorników przeciwpowodziowych oraz dodatkowymipodatkami. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice jest głównym, najnowocześniejszym i najtańszym producentem wody w systemie GPW S.A. Wobec tego całkowita rezygnacja z poboru wody z tego źródła jest mało realna. Jednakże ograniczenie poboru wody z zakładu Goczałkowice zmniejszyłoby konkurencyjność tej stacji w wyniku wzrostu średnich kosztów stałych. Bardziej racjonalne byłoby ograniczenie produkcji w innych stacjach uzdatniania wody. Ponadto, ze względu na spływ grawitacyjny, pobór wody z Soły przez zakład Goczałkowice jest bardziej opłacalny niż pobór z innych źródeł. (abstrakt oryginalny)

Regional Upper Silesia Waterworks (GPW S.A.) are the biggest water supply system in Poland with 11 water treatment plants and 3 million of consumers. However this system is gradually disassembled. Local water and sewage utilities develop separate water intakes or import water from Czechia with using of GPW S.A. system only as reserve source. It is effect of increasing unit costs of water delivered by GPW S.A. These costs are partly associated with maintenance of flood control reservoirs and additional taxes. Water treatment plant Goczałkowice is main, most modern and cheaper water producer in GPW S.A. system. Thus full resignation of water intake from this source is unlikely. However limitation of water intake by Goczałkowice plant could reduce competitiveness of this WTP by increase of average fixed costs. Limitation of production by other water treatment plants should be more rational. Additionally in result of gravity flow intake of water by Goczałkowice plant from Soła river is more profitable than intake from other sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceny wody i ścieków, www.cena-wody.pl (dostęp: 1.06.2016).
 2. Co wpływa na cenę wody?, http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/co-wplywa-na-cene-wody,213657art,t,id,tm.html (dostęp: 1.06.2016).
 3. Do Jastrzębia płynie woda z Czech, http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/do-jastrzebia-plynie-woda-z-czech,154459,art,t,id,tm.html (dostęp: 1.06.2016).
 4. Kania J., Zagrożenia w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego, Goczałkowice 2009.
 5. Kania J., Zbiorniki zaporowe Goczałkowice i Kozłowa Góra w aspekcie realizacji celu zwiększenia rezerwy powodziowej w dorzeczu Górnej Wisły w ramach Rządowego Programu "Wisła 2030", Goczałkowice 2012.
 6. Kania J., Zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, V Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 13-15 maja 2013.
 7. Kania J., Kołton M., Koncepcja zasilania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powiatu olkuskiego ze systemu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Olkusz 2012.
 8. Kowalczyk J., Analiza kosztów produkcji wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. na przykładzie ZUW Goczałkowice, praca magisterska, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 9. Nowak M., Wawrzyczek G., Rola Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice w systemie zaopatrzenia w wodę, GPW S.A. w Katowicach, Katowice 2009.
 10. Nowe stawki za wodę i ścieki. Porównujemy ceny w Knurowie i innych miejscowościach regionu, Miejski Portal Informacyjny, http://miastoknurow.pl (dostęp: 1.06.2016).
 11. Panasiuk D., Analiza kosztów nieużytkowania lub ograniczenia wielkości poboru wody z ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, NILU Polska Sp. z o.o., Częstochowa 2013.
 12. Panasiuk D., Nowacka A., Pobór a produkcja wody pitnej przez ZUW Goczałkowice, NILU Polska Sp. z o.o., Katowice 2012.
 13. Panasiuk D., Nowacka A., Produkcja oraz koszty uzdatniania wody w ZUW Goczałkowice, raport ZIZOZAP, NILU Polska Sp. z o.o., Katowice 2011.
 14. Pustel H., Koszty gospodarki wodnej a cena wody do picia, Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej RW Małej Wisły i Górnej Odry, Katowice 2009.
 15. www.aqua.com.pl - AQUA S.A. w Bielsku-Białej (dostęp: 1.06.2016).
 16. http://jzwik.home.pl/public_html/strona/start - Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Jastrzębie-Zdrój (dostęp: 1.06.2016).
 17. www.smvak.cz - Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava a.s. [Północnomorawskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne S.A.] (dostęp: 1.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu