BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godyń Izabela (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Instrumenty ekonomiczne gospodarki wodnej w świetle projektu ustawy prawo wodne z czerwca 2016
Economic Instruments of Water Management in the Light of the Draft Water Law of June 2016
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 33-46, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Opłaty ekologiczne, Prawo wodne, Zasoby wodne, Gospodarka wodna
Environmental fees, Water law, Water resources, Water management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W tekście przedstawiono planowane zmiany w systemie opłat środowiskowych wynikających z rządowego projektu ustawy wodnej z dnia 23 czerwca 2016 r. Porównanie istniejących i proponowanych instrumentów ekonomicznych jest wykonane na podstawie przepisów projektowanej ustawy oraz przepisów obowiązujących. Zostały przeprowadzone analizy stawek opłat za usługi wodne oraz wpływu ich zmian na ceny niektórych produktów i usług. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the planned changes in the environmental fees system resulting from the Government's draft water law of 23 June 2016. The comparison of existing and proposed economic instruments is made based on the regulations of the draft law and the existing legislation. Analyses of charge rates for water services and the impact of their changes on prices of some products and services are conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burszta-Adamiak E., Mechanizmy finansowe gospodarowania wodami opadowymi w miastach, "Zrównoważony Rozwój - Zastosowania" 2014, nr 5 ("Woda w Mieście").
 2. Edel R., Odwodnienie dróg, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
 3. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 13/2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015, http://ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/srednie-ceny-energii-i (dostęp: 1.06.2016).
 4. Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, wrzesień 2015, https://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/media/8776/metodyka_dostepnosci_cenowej.pdf (dostęp: 1.06.2016).
 5. Ochrona środowiska 2015. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015.
 6. Projekt ustawy Prawo wodne z 23 czerwca 2016 r., Ministerstwo Środowiska, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263 (dostęp: 1.06.2016).
 7. Rachunek zysków i strat za rok 2015, http://bip.mpwik.krakow.pl/katalog/strona,15.html (dostęp: 1.06.2016).
 8. Rocznik statystyczny Krakowa 2015, US w Krakowie, Kraków 2015.
 9. Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Załącznik nr 5. Wykaz czynnych posterunków wodowskazowych wraz z ich charakterystyką hydrologiczną.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2015 r., poz. 1875).
 11. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016, poz. 672 z późn. zm.).
 12. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263 (dostęp: 1.06.2016).
 13. http://retencja.pl/deszcz/oplaty-za-wody-opadowe-i-roztopowe/ (dostęp: 1.06.2016).
 14. http://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/infrastruktura.html (dostęp: 1.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu