BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubel Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Metodyka opracowywania scenariuszy wspomagających podejmowanie strategicznych decyzji w sektorze gospodarki wodnej
Methods of Scenarios Development for Strategic Decision Making in Water Management Sector
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 19-32, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Decyzje strategiczne, Wyniki badań
Water management, Scenarios of socio-economic development, Strategic decisions, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja metody opracowywania scenariuszy wspomagających podejmowanie strategicznych decyzji w sektorze gospodarki wodnej, z uwzględnieniem zmian klimatycznych, w relacji do innych metod scenariuszowych tego typu, aby omówić proces tworzenia scenariuszy, ich użyteczność i możliwe zastosowania, a także słabe i mocne strony procesu pod kątem efektywnego stosowania metod scenariuszowych w przyszłości. Przestawiono uzasadnienie potrzeby stosowania tych metod i ich użyteczność. Dokonano przeglądu i klasyfikacji implementowanych na świecie i w Polsce metod scenariuszowych dotyczących strategicznych kwestii rozwojowych sektora gospodarki wodnej, z uwzględnieniem zmian klimatycznych na bazie wybranych projektów, w których zastosowano takie metody. Omówiono proces tworzenia scenariuszy, zidentyfikowano jego słabe i mocne strony oraz przedstawiono rekomendacje dla efektywnego stosowania metod scenariuszowych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the method for strategic scenarios development in the water sector (accounting for climate change) in relation to other methods of scenario development of this type, to discuss the creation of alternative scenarios, their usefulness and possible uses, as well as the strengths and weaknesses of the scenario process to support the effective use of scenario methods in the future. The needs for scenario methods and their usefulness were presented. A review and classification of scenario methods related to strategic development issues of the water sector, including climate change, based on selected projects implemented in Poland and worldwide were conducted. The process of creating scenarios was discusses. The strengths and weaknesses of the process were identified and recommendations for the effective use of scenario methods in the future were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcamo J., The SAS approach: Combining qualitative and quantitative knowledge in environmental scenarios, [w:] J. Alcamo (ed.), Environmental futures: the practice of environmental scenario analysis. Developments in Integrated Environmental Assessment, vol. 2, Elsevier, Amsterdam 2009, s. 123-150.
 2. Alcamo J., Scenarios as Tools for International Environmental Assessments. Experts' Corner Report: Prospects and Scenarios No. 5, European Environment Agency, Copenhagen 2001, Environmental Issue Report, No. 24.
 3. Delbecq, A.L., VandeVen A.H. 1971. A Group Process Model for Problem Identification and Program Planning. Journal of Applied Behavioural Science, VII (July/August, 1971), 466-491.
 4. Dubel A., Długofalowe scenariusze strategicznego rozwoju w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne, Centrum Rozwiązań Systemowych, Kraków 2015.
 5. Dubel A., Opracowanie scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce dla scenariuszy emisyjnych A2, B1, A1B (Ekspertyza projektu KLIMAT: "Wpływ zmian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę", zadanie 3: "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju"), IMGW, Kraków 2009.
 6. Dubel A. i in., Final Draft of All Causal Loop Diagrams, Deliverable 2.8 of the SCENES Project, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg 2010.
 7. GEO-4. 2007. Environment for development, UNEP 2007.
 8. GEO-5. 2012. Environment for the future we want, UNEP 2012.
 9. Giełczewski M. i in., How can we involve stakeholders in the development of water scenarios? Narew River Basin case study, "Journal of Water and Climate Change" 2011, vol. 2, no. 2-3, s. 166-179.
 10. Hagemann N. i in., Possible Futures towards a Wood-Based Bioeconomy: A Scenario Analysis for Germany, "Sustainability" 2016, vol. 8, no. 1.
 11. Kindler J., Dubel A., Wizja potrzeb wodnych polski do 2050 roku - analiza istniejących dokumentacji prognostycznych i dyskusja możliwych kierunków rozwoju (Ekspertyza projektu KLIMAT: "Wpływ zmian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę", zadanie 3: "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju", IMGW, Kraków 2010.
 12. Kok K., Methods for developing multiscale participatory scenarios: insights from Southern Africa and Europe, "Ecology and Society" 2007, vol. 12.
 13. Kok K. i in., Combining participative backcasting and exploratory scenario development: Experiences from the SCENES project, "Technological Forecasting and Social Change" 2011, vol. 78, no. 5.
 14. Kok K. i in., Evaluation of existing climate and socio-economic scenarios, EU FP7 IMPRESSIONS Project Deliverable D2.1, 2015.
 15. Kok K. i in., First draft of pan-European storylines - results from the second pan-European stakeholder workshop. SCENES Deliverable 2.6, Wageningen University, Wageningen 2009.
 16. Lasut A. i in., Review of regional and pilot area consultations and consistency of scenario development approaches, SCENES Deliverable 2.3, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg 2008.
 17. Mason-D'Croza D. i in., Multi-factor, multi-state, multi-model scenarios: Exploring food and climate futures for Southeast Asia, "Environmental Modelling Software" 2016, vol. 83.
 18. Muskat M., Blackman D., Muskat B., Mixed Methods: Combining Expert Interviews, Cross-Impact Analysis and Scenario Development, "The Electronic Journal of Business Research Methods" 2012, vol. 10, no. 1.
 19. O'Neill, B.C. i in., The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century, "Global Environ. Change" 2015, DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004.
 20. Piniewski M. i in., Climate Change and Agricultural Development: Adapting Polish Agriculture to Reduce Future Nutrient Loads in a Coastal Watershed, "Ambio" 2014, vol. 43, no. 5, s. 644-660.
 21. Piniewski M., Okruszko T., Acreman M.C., Environmental water quantity projections under market-driven and sustainability-driven future scenarios in the Narew basin, Poland, "Hydrological Sciences Journal" 2014, DOI: 10.1080/02626667.2014.888068.
 22. Potting J., Bakkes J. (eds.), The GEO-3 Scenarios 2002-2032: Quantification and analysis of environmental impacts. UNEP/DEWA/RS.03-4 and RIVM 402001022, UNEP/RIVM, 2004.
 23. Rounsevell M.D.A, Metzge M.J., Developing qualitative scenario storylines for environmental change assessment, "Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change" 2010, vol. 1, no. 4.
 24. Sterrenberg L. i in., Transition thinking and System Innovation. Theoretical notions and application, Pioneers into Practice Mentoring Programme, Climate-KIC, Netherlands 2014.
 25. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 2030, Warszawa 2013.
 26. Vliet van M. i in., Description of methods, their goals and their possible use in SCENES scenario development, Deliverable 2.1, Wageningen University, Wageningen 2007.
 27. Zhovtonog O. i in., New planning technique to master the future of water on local and regional level in Ukraine, "Journal of Water and Climate Change" 2011, vol. 2, no. 2-3.
 28. www.eea.europa.eu/themes/scenarios/prelude (dostęp: 1.06.2016).
 29. http://fortress-project.eu (dostęp: 1.06.2016).
 30. www.gsg.org (dostęp: 1.06.2016).
 31. www.ismb.it/en/node/2034 (dostęp: 1.06.2016).
 32. www.mars-project.eu (dostęp: 1.06.2016).
 33. www.sicmaproject.eu (dostęp: 1.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu