BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszczuk Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekoinnowacje w gospodarce wodnej
Eco-innovation in Water Economy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 3(44), s. 7-18, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Gospodarka wodna, Wyniki badań
Eco-innovation, Water management, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiona jest definicja i podział ekoinnowacji oraz pokazany przykład ekoinnowacji w gospodarce wodnej w Polsce. Jest to pojęcie nowe i trudne do zdefiniowania, wciąż trwają dyskusje, w jakim stopniu definicja innowacji może być zastosowana do ekoinnowacji. Skutkiem proekologicznych działań jest nie tylko poprawa jakości środowiska, ale równoczesne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych oceniono rodzaj wpływu różnych barier na wprowadzenie ekoinnowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the definition, classification and barriers of eco-innovation in water sector. This concept is difficult to define and still under discussion how the definition of innovation can be applied to eco-innovation. The effect of ecoinnovation is not only improving the environment, but at the same time reducing the costs in the enterprise, eg. reduction of penalties or fees for pollution. Based on data from Gallup foundation the impact of various factors on the introduction of of product, process and organizational eco-innovation was analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdala M.A., Governance of competitive transmission investment in weak institutional systems, "Energy Econ" 2008, vol. 30, no. 4.
 2. Andersen M., Eco-innovation - Towards a taxonomy and a theory, 25th Celebration DRUID Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation - Organizations, Institutions, Systems and Regions, Copenhagen, Denmark.
 3. Arundel A., Kemp R., Measuring eco-innovation, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, UNU-MERIT Working Papers, UNU, Maastricht 2009.
 4. Beise M., Rennings K., Lead Markets and Regulation: a Framework for Analyzing the International Diffusion of Environmental Innovations, "Ecological Economics" 2005, vol. 52, no. 1.
 5. Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
 6. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł: Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 7. Carrillo-Hermosilla J., del Rio Gonzalez P., Könnölä T., Eco-Innovation. When Sustainability and Competitiveness Shake Hands, Palgrave Macmillan, New York 2009.
 8. De Marchi V., Environmental innovation and RD cooperation: Empirical evidence from Spanish manufacturing firms, "Research Policy" 2012, vol. 41, no. 3.
 9. Fussler C., James T., Driving Eco-Innovation: a breakthrough discipline for innovation and sustainability, Pitman Publishing, London 1996.
 10. Galia F., LeGros D., Complementarities between obstacles to innovation: evidence from France, "Research Policy" 2004, vol. 33.
 11. Gallup, Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation. Analytical report, Flash Eurobarometer 315, 2011.
 12. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2006-2009, 2009, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf (dostęp: 1.06.2016).
 13. Hadjimanolis A., Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country, "Technovation" 1999, nr 19.
 14. Harutyunyan N., Metering drinking water in Armenia: The process and impacts, "Journal of Sustainable Cities and Society" 2014, vol. 14.
 15. Hemmelskamp J., Umweltpolitik und technischer Fortschritt. Eine theoretische und empirische Untersuchung der Determinanten von Umweltinnovationen, Physica, Heidelberg 1999.
 16. Hewitt-Dundas N., Resource and capability constraints to innovation in small and large plants, "Small Business Economics" 2006, vol. 26, no. 3.
 17. Jakobsen S, Clausen T., Comparing the innovation process in environmental and non-environmental firms: A look at barriers to innovation. DRUID Society Conference, CBS, Copenhagen 2014.
 18. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Difin, Warszawa 2005.
 19. Jones E., Harrison D., McLaren J., Managing creative eco-innovation, structuring outputs from eco-innovation projects. "The Journal of Sustainable Product Design" 2001, nr 1.
 20. Kassenberg A., Kassenberg P., Ecoinnovation in Poland, Ecoinnovation Observatory, Country profile 2011.
 21. Kassenberg A., Śniegocki A., Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
 22. Kemp A., Pearson P., Measuring eco-innovation. Final report of MEI project for DG Research of the European Commission, MEI, Brussels 2007.
 23. Klemmer P., Lehr U., Löbbe K., Umweltinnovationen. Anreize und Hemmnisse, Analytica Verlag, Berlin 1999.
 24. Macharzina K., Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden 1999.
 25. Marid-Guijarro A., Garcia D., Van Auken H., Barriers to Innovationamong Spanish Manufacturing SME, "Journal of Small Business Management" 2009, vol. 47, no. 4.
 26. OECD, Oslo manual, the measurement of scientific and technological activities proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, 2005, www.oecd.org (dostęp: 1.06.2016).
 27. Ottman J., The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, Greenleaf Publishing, Sheffield 2011.
 28. Parvan S.-V., Statistics in focus, "Science and Technology" 2007, nr 117, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-113/EN/KS-SF-07-113-EN.PDF (dostęp: 1.06.2016).
 29. Reid A., Miedzinski M., ECO-INNOVATION. Final Report for Sectoral Innovation Watch, Technopolis Group, Brighton 2008.
 30. Rennings K., Redefining innovation - eco-innovation research and the contribution from ecological economics, "Ecological Economics" 2000, vol. 32.
 31. Schiederig T., Tietze F., Herstatt C., Green innovation in technology and innovation management - an exploratory literature review, "RD Management" 2012, vol. 42, no. 2.
 32. Schmidt-Bleek F., Eco-innovation, final report for sectoral innovation watch, www.technopolis-group.com/resources/downloads/661_report_final.pdf (dostęp: 1.06.2016).
 33. Steward F., Opponent note: ecoinnovation-enviromental benefits [w:] Economic growth and job creation, 2006.
 34. Woźniak L., Trinks R., Bącal W., Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 35. Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, Prace Naukowe AE, nr 1190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu