BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budowanie pasji do zarządzania projektami w organizacjach non-profit
Building Passion for Management of Projects in Non-profit Organisations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 127-137, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Organizacje non-profit, Zaangażowanie pracowników
Project management, Non-profit organisations, Employees' engagement
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu [Bogacz-Wojtanowska 2005, Frączak 2008, Fudaliński 2010, Fudaliński 2013] wskazuje się, że osoby z doświadczeniem oraz pasją do zarządzania projektami sprzyjają efektywności i skuteczności realizowanych przedsięwzięć oraz przyczyniają się do zwiększania skali podejmowanych działań projektowych przez organizacje non-profit. Z drugiej jednak strony podkreśla się, że organizacje te borykają się z wieloma problemami właśnie w obszarze zarządzania zespołami projektowymi. Dlatego poprzez studia literatury przedmiotu prezentowany artykuł zamierza odpowiedzieć na pytanie: czy w organizacjach non-profit występuje proces budowy pasji do zarządzania projektami? (fragment tekstu)

The article raises the following question: how to build passion for management of projects in non-profit organisations? The indication was made on the character of operation of project teams and occurring social problems. Attention was drawn to the possibility of using participatory approach in building project organisation, with particular focus on enthusiasm which should be the foundation of development of the non-profit organisations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacz-Wojtanowska (2005), Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Domański, J. (2014), Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Frączak P. (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, "Ekonomia Społeczna", nr 1/2008(2).
 4. Fudaliński J. (2010), Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 101, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 5. Fudaliński J. (2013), Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Difin, Warszawa.
 6. Gładys-Jakóbik J. (2000), W poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego: organizacje i ich otoczenie w opiniach polskich kierowników [online] [w:] Raport o zarządzaniu, Warszawa
 7. Gumkowska M. Herbs J., (2009), Z projektem lub bez, http://wiadomosci.ngo.pl, dostęp: 23 listopada 2015.
 8. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań (2016), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 9. Kopczyński T. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Makowska M. (2014) Ścieżka rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, Instytut Spraw Publicznych, materiał publikowany na http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl z dnia 10 kwietnia 2014.
 11. Marciszewska A. (2015), Rola organizacji non-profit w rozwoju regionalnym - ujęcie projektowe [w:] Stroińska E. (red.), Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVI, z. 5, cz. 1, Łodź-Warszawa.
 12. Marciszewska A. (2014), Project team selection process in non-profit organizations, "Theory of Management 7", Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, ss. 205-209.
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. z dnia 22 stycznia 2010.
 14. Schmidt J. (2012), Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 15. Szałajko G. (2015), Budowanie pasji do zarządzania projektami, Kwartalnik Strefa PMI, Listopad, ss. 18-19.
 16. Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 17. Żbikowska K. (2016), Jak realizować projekty z pasją? [online], http://4pm.pl/artykuly/jak-realizowac-projekty-z-pasja, dostęp: 10 kwietnia 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu