BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłusek Kamil (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojtaszek Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Napływ i dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze rolniczym w Polsce w latach 2005-2014
Inflows and Dynamics of Foreign Direct Investments in the Agricultural Sector in Poland in the Years 2005-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 74-79, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Rolnictwo, Kapitał zagraniczny, Zatrudnienie, Przedsiębiorstwo, Import, Eksport, Wydajność pracy
Foreign investment, Agriculture, Foreign capital, Employment, Enterprises, Import, Export, Labour efficiency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D1, F5, Q1
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie poziomu, dynamiki oraz struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływu na rozwój sektora rolniczego w Polsce. Badania obejmowały okres 2005-2014. Z badań wynika, Wyniki badań potwierdziły pozytywny wpływ bezpośrednich inwestycji na wzrost liczby podmiotów i wydajności pracy w sektorze rolniczym. Wykazano także ich negatywny wpływ na ogólne zatrudnienie w sektorze rolniczym. Kapitał podstawowy w 2014 roku był ponaddwukrotnie wyższy niż na początku badanego okresu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show the level dynamics and structure of foreign direct investments and their impact on the development of the agricultural sector in Poland. The study covers the period 2005- 2014. The results show the positive impact of direct investment on the increase in the number of entities, and labor productivity in the agricultural sector. Also show a negative impact on overall employment in the agricultural sector. Share capital in 2014 was more than twice higher than at the beginning of the period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar Ewa. 2010. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Budnikowski Adam. 2001. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
  3. Czerwińska Ewa. 2001. Rola bezpośrednich inwestycji w Polsce nr 789. Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
  4. GUS. 2006-2015. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym. Warszawa: GUS.
  5. Krugman Paul, Maurice Obstfeld. 2002. Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria i polityka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  6. NBP. 2006-2015: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. Warszawa: NBP.
  7. Pilarska Czesława. 2005: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8342
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu