BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Indywidualizm czy zespołowość : w jakich kategoriach myślimy o przedsiębiorczości
An individual or team : in what terms do we think about entrepreneurship
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 3 (41), s. 75-88, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Praca zespołowa, Psychologia biznesu, Indywidualizm
Entrepreneurship, Team work, Business psychology, Individualism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość to pojęcie, które zwykle rozpatruje się w kategoriach działań indywidualnych, realizowanych indywidualnie procesów czy przedsięwzięć. Jednocześnie podkreśla się rolę przedsiębiorcy jako osoby zarządzającej zespołem i przy jego udziale uzyskującym założone cele. W literaturze pojawiają się zagadnienia związane z przedsiębiorczością zespołową i zespołami przedsiębiorczymi, których miejsce w tworzeniu firm i osiąganiu innowacyjnych efektów pracy jest bardzo istotne. Celem artykułu jest analiza znaczenia pojęcia przedsiębiorczości w zakresie indywidualizmu oraz zespołowości w grupie studentów kierunków menedżerskich. Przeprowadzone badanie pokazuje, że nie są to kategorie istotne dla badanej grupy, zaś dostrzeganie kapitału przedsiębiorczego współpracy pozostaje na niskim poziomie. Artykuł zawiera rekomendacje dotyczące promowania kooperacji w działalności przedsiębiorczej. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship is usually recognized as the individual behaviour or process. At the same time entrepreneurs are presented as the leaders who should be able to manage the teams and to use teams' capital to achieve business goals. There are some resources discussing collective entrepreneurship or entrepreneurial teams as the conditions for running a company successfully or for reaching innovative results. The aim of this article is to analyse if individualistic versus team approach is prevalent and important in business students' perception of entrepreneurship and their preferences. The research conducted on 120 students group indicates these are not the important approaches and the teams' entrepreneurial capital seems to be undervalued by young Poles. There is some recommendation concerning support of collaboration attitudes in entrepreneurial activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chandler, G.N., (2007), New Venture Team, [W:] M. Minniti, A. Zacharakis, S. Spinelli, M.P. Rice (red.), Entrepreneurship: The Engine of Growth, Westpoint, CT: Praeger Publishers, 65-84.
 2. Dubiel, J., (2012), Przedsiębiorczość życiowa. Próba konceptualizacji problemu na tle współczesnej myśli psychologicznej, [W:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Warszawa: Difin, 141-162.
 3. Gerber, M.E., (2007), Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić, Warszawa: MT Biznes.
 4. Glapiński, A., (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, "Konsumpcja i Rozwój", 1(2), 3-12.
 5. Klimas-Kuchtowa, E., (2012), Wybrane podmiotowe uwarunkowania przedsiębiorczości życiowej, [W:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Warszawa: Difin, 163-178.
 6. Klonowska-Matynia, M., Palinkiewicz, J., (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", 17, 29-40.
 7. Krawczyk-Bryłka, B., (2013), Ocena rozwoju cech przedsiębiorczych uczestników projektu 'Biznes na Start 8', [W:] W. J. Wasilczuk (red.), Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 75-88.
 8. Kukowska, K., (2010), Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w rejonie częstochowskim. Praca doktorska, http://www.wbc.poznan.pl/Content/138371/Kukowska_Katarzyna-rozprawa_doktorska.pdf (8.03.2016).
 9. Martin, L.M., Janjuha-Jivraj, S., Carey, C., Reddy, S.S., (2008), Formalizing Relationships? Time, Change and the Psychological Contract in Team Entrepreneurial Companies, [W:] R. Barret, S. Mayson (red.), International Handbook of Entrepreneurship and HRM, Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, Inc. 205-223.
 10. Naffakhi-Charfeddine, H., (2014), Knowledge Creation in Entrepreneurial Teams, [W:] R. Sternberg, G. Krauss (red.), Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, Inc. 122-144.
 11. Opas, M., (2014), Przywódcy, przedsiębiorcy, menedżerowie : dlaczego tak trudno być przedsiębiorcą?, "Logistyka", 6, 8120-8128.
 12. Rogoda, B., (2007), Przedsiębiorczość zespołowa. Informator dla Przedsiębiorców, 24 (06), Kraków: Urząd Miasta Krakowa, http://msp.krakow.pl
 13. Rudawska, A., Szarek, M., (2014), Postawy studentów względem pracy zespołowej i ich zespołowa efektywność, "E-mentor", 3(55), 12-21.
 14. Salamon, K., Oleniacz, B., (2015), Uwarunkowania przedsiębiorczości sektora MSP. Dylematy i wyzwania dla krośnieńskich przedsiębiorców, "THINK : studenckie naukowe czasopismo internetowe", 3(23), 42-50. www.think.wsiz.rzerzow.pl
 15. Schjoedt, L., Kraus, S., (2009), Entrepreneurial Teams: Definition and Performance Factors, "Management Research News", 32(6), 513-524.
 16. Stankiewicz, K., (2015), Razem czy osobno - zespoły a działania przedsiębiorcze, [W:] A. Postula, J. Majczyk, M. Darecki (red.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Strojny, J., Prusak, A., (2015), Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, "Przedsiębiorczość. Edukacja", 11, 37-49.
 18. Tylżanowski, R., (2012), Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 25, 393-406. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4994
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu