BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak Antoni (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Political correctness, czyli o etycznej wrażliwości języka
Political Correctness in Public Relations or About The Ethical Sensitivity of Language
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 147-162, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Dyskryminacja, Etyka, Public relations, Polityka
Discrimination, Ethics, Public relations, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zjawiska politycznej poprawności i jej wpływu na językową komunikację. Wyrastając ze słusznego skądinąd programu sprawiedliwości i otwartości na drugiego człowieka, ma w swym podstawowym zamierzeniu polegać na unikaniu w dyskursie publicznym stosowania obraźliwych słów i zwrotów oraz zastępować je wyrażeniami bardziej neutralnymi. Opiera się na założeniu, że stosowanie obraźliwego, atakującego języka przyczynia się do zwiększenia poziomu uprzedzeń oraz wyrządza krzywdę przedstawicielom dyskryminowanych grup. Co jednak zrobić, jeśli tego typu działania mogą służyć wprowadzaniu językowej autocenzury lub być początkiem manipulacji, tym bardziej, że nieuchronne stają się nawiązania i porównania do orwellowskiej nowomowy, a to znane nam z historii doświadczenia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the phenomenon of political correctness and its impact on the linguistic communication. Growing up with the right program of justice and openness to the other person has in their primary intention to rely on avoiding the public discourse the use of offensive words and phrases and replace them with more neutral expressions. It is based on the assumption that the use of offensive, attacking language helps to increase the level of prejudices and harms representatives of discriminated groups. But what if this type of activity can help to implement the linguistic self-censorship or to be the beginning of manipulation, perhaps more sophisticated and at a higher level, but still, all the more reason, that references and comparisons to Orwellian newspeak are becoming inevitable, and these are the experiences we know from history.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloom A. (1997), Umysł zamknięty, Rebis, Warszawa.
 2. Domosławski A. (1998), Poprawni inaczej, "Gazeta Wyborcza", 25-26.04.1998, s. 19-23.
 3. Duda A., Waaldijk K., van Dijk P. (red.) (1995), Homoseksualizm w europejskim systemie prawnym, Stowarzyszenie Grup "Lambda", Warszawa.
 4. Hobbes T. (1968), Elementy prawa naturalnego i polityki, PWN, Warszawa.
 5. Humm M. (1993), Słownik teorii feminizmu, Semper, Warszawa.
 6. Jerushalmy S. (1998a), Ideology PC, New York.
 7. Jerushalmy S. (1998b), The PC Manifesto, New York.
 8. Legutko R. (1994), Nie lubię tolerancji, ARKA, Kraków.
 9. Legutko R. (1996), I kto tu jest ciemniakiem? Arcana, Kraków.
 10. Legutko R. (1997): Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Znak, Kraków.
 11. Michałowska-Gorywoda K. (red.) (1994), Wspólnota Europejska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Nietzsche F. (1997), Z genealogii moralności, Znak, Kraków.
 13. Rawles J. (1994), Teoria Sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 14. Rousseau J.J. (1978), Traktat o umowie społecznej, PWN, Warszawa.
 15. Schoppenhauer A. (1995), Metafizyka śmierci, Ethos, Warszawa.
 16. Szacki J. (1997), Polityczna Poprawność, "Gazeta Wyborcza", nr 44, z dn. 12.07.1997, s. 11-12.
 17. Tinder G. (1995), Myślenie polityczne, PWN, Warszawa.
 18. Wojciechowski A. (1999), Kość niezgody, "Gazeta Wyborcza", nr 10, z dn. 12.03.1999, s. 44-48.
 19. Wolter (1998), Traktat o tolerancji, PIW, Warszawa.
 20. [www 1] Leksykon PC, http://mackan.rgp.pl/crazy/txts/pcfaq_q.txt (dostęp: 13.06.2016).
 21. [www 2] Jerushalmy A., The PC Manifesto, http://gallium.inria.fr/~xleroy/stuff/pcmanifesto. html (dostęp: 16.06.2016).
 22. [www 3] Chappers R., Traktat o politycznie poprawnych, http://namzalezy.pl/pulapkipolitycznej- poprawnosci/ (dostęp: 13.06.2016); http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356, title,Poprawnosc-polityczna-kontratakuje-Absurdy-na-amerykanskich-uczelniach, wid,17856630,wiadomosc.html?ticaid=11731b (dostęp: 13.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu