BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Aneta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wpływ systemu EU ETS na wartość rynkową polskich przedsiębiorstw energetycznych - wnioski z modeli Markowa
The Impact of the EU ETS on the Market Value of Polish Energy Companies - Conlcusions from Markov Models
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 491-503, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Spółki, Przedsiębiorstwo energetyczne, Modele Markowa, Wartość rynkowa
Companies, Energy distribution companies, Markov models, Market value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena oddziaływania systemu EU ETS na wartość rynkową wybranych spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie wyników estymacji przełącznikowych modeli Markowa ze strukturą GARCH dla fazy II i III funkcjonowania systemu EU ETS. Uwzględniono w niej ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zidentyfikowane okresy wysokiej zmienności wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw energetycznych porównano z okresami wprowadzania istotnych zmian w zasadach funkcjonowania sytemu EU ETS. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the impact of the EU ETS on the market value of Polish energy companies quoted in the Warsaw Stock Exchange. The empirical analysis is based on the estimation results of Markov-switching models with GARCH structure for the periods of Phase II and III of the EU ETS. Risk of market prices of carbon dioxide emission allowances is taken into account in this approach. The periods of high volatility of market value of Polish energy companies are identified and compared to periods of important changes in rules of the EU ETS functioning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chevallier J.: Carbon futures and macroeconomic risk factors: A view from the EU ETS. "Energy Economics", vol. 31, 2009, pp. 614-625.
 2. Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 241-247.
 3. Doornik J.A.: Econometric Analysis with Markov-Switching Models. Timberlake Consultants Ltd, London 2013, pp. 27-29, 65-66.
 4. Dyduch J.: Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza. PWE, Warszawa 2013, s. 129-135, 174.
 5. Graczyk A., Graczyk A.: Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska. PWE, Warszawa 2011, s. 91-100.
 6. Hamilton J.D.: Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994, pp. 677-698.
 7. Jonek-Kowalska I.: Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin: What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective? "Resource Policy", no. 44, 2015, p. 135.
 8. Mesjasz-Lech A., Włodarczyk A.: Modelling of Air Micropollutant's Fluctuations on the Background of the Primary Air Pollutants Emission as a Tool Supporting Environmental Management in Thermal Power Plant. "Desalination and Water Treatment", vol. 57, 2016, pp. 997-1008.
 9. Moreno B., Pereira da Silva: How do Spanish polluting sectors' stock market returns react to European Union allowances prices? A panel data approach. "Energy", vol. 103, 2016, pp. 240-250.
 10. Nitkiewicz T.: Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 56.
 11. Oberndorfer U.: EU emission allowances and the stock market: evidence from the electricity industry. "Ecological Economics", vol. 68, 2009, pp. 1116-1129.
 12. Orsato R.J.: Sustainability Strategies. When does it pay to be green? Palgrave Macmillan, London 2009, p. 62.
 13. Otola I.: Procesy zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność w warunkach zarażonego rynku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 146.
 14. Tian Y., Akimov A., Roca E., Wong V.: Does the carbon market help or hurt the stock price of electricity companies? Further evidence from the European context. "Journal of Cleaner Production", vol. 112, 2016, pp. 1619-1620.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu