BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemski Jarosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Mapa ryzyka jako mieszana metoda oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
Risk Map as Hybrid Methods Risk Assessment in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 549-556, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Ocena ryzyka, Mapa ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Enterprise risk, Risk assessment, Risk map, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena ryzyka w przedsiębiorstwie jest jednym z etapów zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele metod pozwalających oszacować indywiduaalne źródła ryzyka. Ocena ryzyka za pomocą mapy ryzyka pozwala sprowadzić wszystkie zagrożenia przedsiębiorstwa na jedną płaszczyznę i umożliwia ich porównywanie. (abstrakt oryginalny)

Risk assessment in the enterprise is one of the stages of the risk management. There are many methods to estimate individual risk sources. Assessment of the risk of using risk maps allows you to bring all the risks the companies on one platform and allows you to compare them. The purpose of this article is to introduce the reader to the risk management issues in the enterprise, and present the advantages and disadvantages of a mixed approach to risk assessment. Risk assessment in the enterprise is one of the stages of the risk management process. There are many methods to estimate individual risk sources. Assessment of the risk of using risk maps allows you to bring all the risks the companies on one platform and allows you to compare them. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AS/NZS, ISO 31000:2009 Risk Management - Principles and Guidelines, Australian Government August 2010, Fact Sheet.
 2. Berg H.P.: Risk management: procedures, methods and experiences. Reliability: Theory & Applications, No. 1/2/17, 2010.
 3. Correa-Henao G.J., Yusta J.M., Lacal-Arantegui R.: Using interconnected risk maps to assess the threats faced by electricity infrastructures. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 6/2013, p. 197-216.
 4. Dadak W.: Ryzyko i niepewność a zachowania naruszające zasady obrotu gospodarczego - aspekty kryminologiczne. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 2/2009.
 5. Daliga M.: Przegląd międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. InProgress, Kraków 2011.
 6. Dinu A.M.: Modern Methods of Risk Identification in Risk Management. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, No. 1/6, 2012.
 7. Faisal K., Samith R., Salim A.: Methods and models in process safety and risk management: Past, present and future. Process Safety and Environmental Protection, 98/2015.
 8. Hugh J.: Engineering Design, Planning, and Management. Academic Press, 2013.
 9. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 10. Lyon B.K.: Hollcroft B. Risk Assessment - Top 10 Pitfalls & Tips of improvement. Professional Safety, 2012.
 11. Shenkir W.G.: Enterprise Risk Management Frameworks. Elements, and Integration Institute of Management Accountants (IMA), 10/2011.
 12. Sutton I.: Process Risk and Reliability Management, GPP, 2015.
 13. Wróblewski D.: Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk. CNBOP-PIB Józefów, 2015.
 14. Wróblewski D., Połeć B.: Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem - normy a regulacje w prawie miejscowym, [w:] Majchrzak D. (red.): Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje, AON, Warszawa 2014.
 15. Zawarska J.: Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych. Journal of Management and Finance, 116/2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu