BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkiewicz Jolanta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Badanie mediów multimodalnych - multimodalne badanie mediów
Studies of multimodal media - multimodal media studies
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 33-42
Media Studies
Słowa kluczowe
Media
Media
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł prezentuje kwestię multimodalności. Najpierw pokazuje różnice między multimodalnością a multimedialnością i prezentuje problemy związane z pojęciem "modus". Następnie koncentruje się na metodologii multimodalnej. W ostatniej części zostały ukazane relacje między multimodalnością a mediami(abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems of multimodality. Firstly it shows the differences between multimodality and multimediality and presents problems connected with the notion of "mode". Secondly, it concentrates on multimodal methodology. To this end, it draws together knowledge on relations between the media and multimodality(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Stockl, Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej [w:] Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, red. R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski, Wrocław-Dresden 2015
 2. .K. Michalewski, Komunikaty mieszane, Łódź 2009
 3. G. Kress, T. van Leeuwen, Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, London 2001
 4. K.L. O\'Halloran, B.A. Smith, Multimodal studies [w:] Multimodal studies. Exploring issues and domains, red. K.L. O\'Halloran, B.A. Smith, New York 2011
 5. E. Wolańska Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne [w:] Język polski XXI wieku: Analizy, oceny, perspektywy. Język a komunikacja 17, red. G. Szpila, Kraków 2007
 6. G. Kress, What is mode? [w:] The Routledge handbook of multimodal analysis, red. C. Jewitt, London-New York 2009
 7. G. Kress, T. van Leeuwen, Kolor jako system semiotyczny: Wstęp do gramatyki koloru [w:] Systemowo- funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków 2013
 8. H. Stockl, In between modes. Language and image in printed media [w:] Perspectives on multimodality, red. E. Ventola, C. Charles, M. Kattenbacher, Amsterdam-Philadelphia 2004
 9. M. Kawka, Dyskurs multimodalny - nowa kategoria badawcza? "Zeszyty Prasoznawcze" 2016, t. 59
 10. R. Iedema, Multimodalna analiza dyskursu: Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych [w:] Systemowo- funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, tłum. M. Żelewa, Kraków 2013
 11. J. Lemke, Multimodal genres and transmedia traversals: Social semiotics and the political ergonomy of the sign, "Semiotica" 2009, 173-1/4
 12. R. Martinec, A. Salway, A system for image-text relations in new (and old) media, "Visual Communication" 2005, 4 (3)
 13. R. Barthes, The rhetoric of the image [w:] R. Barthes, Image-music-text, London 1977
 14. M.A.K. Halliday, Explorations in the functions of language, London 1973
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu