BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spyra Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Witczak Olgierd (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Czynniki wpływające na wizerunek portów lotniczych
Factors Affecting The Image of Airports
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 161-172, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Wizerunek przedsiębiorstwa, Partnerstwo przedsiębiorstw
Airports, Company image, Partnership of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie wizerunku lotniska. Zaprezentowano czynniki determinujące postrzeganie lotnisk przez polskich i zagranicznych pasażerów linii lotniczych. Wśród trzech najważniejszych czynników wpływających na wizerunek portu lotniczego znalazły się: dostępność lokalizacyjna portu lotniczego, jakość obsługi oraz komfort i bezpieczeństwo przebywania w porcie lotniczym. Kanwą dla zaprezentowanych w artykule rozważań są wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. (Katowice Airport) przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zrealizowany projekt badań został zaprezentowany jako przykład partnerstwa międzyorganizacyjnego, wspierającego działania PR uczelni i portu lotniczego.(abstrakt oryginalny)

This article aims to identify factors influencing the image of the airport. Presents the factors determining the perception of airports by Polish and foreign airline passengers. Among the three most important factors affecting the image of the airport were: availability airport location; quality of service and the comfort and security of being in the airport. Groundwork for the discussion presented in the article are the results of direct surveys conducted for the Upper Silesian Aviation SA (Katowice Airport) by the employees of the University of Economics in Katowice. Realized research project was presented as an example of inter-organizational partnership in support of the PR activities both the university and the airport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson M. (1990), Organization: from substance to image? "Organizational Studies", Vol. 11, s. 373-394.
 2. Altkorn J. (2001), Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 2-6.
 3. Aniszewska G., Gielnicka I. (2000), Wpływ tożsamości na kształtowanie wizerunku organizacji, "Firma i Rynek", nr 4(17), s. 11-20.
 4. Augustyniak W. (2013), Kryteria oceny portów lotniczych przez linie lotnicze, "Przegląd Komunikacyjny", nr 7, s. 8-12.
 5. Bernstain D. (1992), Company Image and Reality: A Critique of Corporate Communications, Cassell, London.
 6. Bidziński M., Chmaj M. (2015), Oddziaływanie portów lotniczych na sposób korzystania z nieruchomości. Studium Mazowsza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Bromley D.B. (1993), Reputation, Image and Impression Management, Wiley, London.
 8. Budzyński W. (1999) Public relations, zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa.
 9. Cenker E.M. (2000), Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 10. Dichter E. (1985), What's in an Image, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 2, No. 1, s. 75-81.
 11. Drucker P. (1994), Praktyka zarządzania, Czytelnik - Nowoczesność, Warszawa.
 12. Ekiert J. (2013), Komplementarność naziemnych systemów transportowych z lotniczym, "Przegląd Komunikacyjny", nr 7, s. 56-59.
 13. Głowacki R. (1987), Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa.
 14. Hatch M.J., Schultz M. (1997), Relations between Organizational Culture, Identity and Image, "European Journal of Marketing", Vol. 31, No. 5/6, s. 356-365.
 15. Huderek-Glapska S. (2010), Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego, LogForum, Vol. 6, Iss. 1, nr 5, http://www.logforum.net/pdf/6_1_5_10.pdf (dostęp: 15.05.2016).
 16. Karwowski J. (2000), Luka między tożsamością i wizerunkiem. Przyczyny, metody, ograniczenia, "Firma i Rynek", nr 4(17), s. 9-18.
 17. Kieżel E. (red.) (2001), Decyzje konsumentów i ich determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 18. MacInnis D.J., Proce L.L. (1987), The Role of Imaginary in Information Processing: Review and Extensions, "Journal of Consumer Research", Vol. 13.
 19. Spyra Z., Witczak O. (2016), Raport z badań: Zmiana nazwy Katowice Airport na Silesia Airport w opinii pasażerów, Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 20. Stein A., Prusakiewicz-Bech A. (red) (2010), Aeropolis. Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 29.04.2016 r., poz. 605).
 22. Walewska D. (2016), Wojna na polskim niebie, "Rzeczpospolita" 15.04.2016.
 23. Wojewódzka-Król K., Załoga E. (red.) (2016), Transport. Nowe wyzwania, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa.
 24. Wojcik K. (2001), Public relations, t. 1, Placet, Warszawa.
 25. Zboralski M. (2000), Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa.
 26. [www 1] https://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/ochrona-srodowiska (dostęp: 15.05.2016).
 27. [www 2] http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/sieci-ten-t (dostęp: 15.05.2016).
 28. [www 3] www.iata.org (dostęp: 15.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu