BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernes Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bytniewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kognitywny Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania jako aplikacja koncepcji Big Management
A Cognitive Integrated Management Information System as an Application of Big Management Conception
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 171-184, rys., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Big Data, Agent kognitywny, Paradygmaty zarządzania
Big Data, Cognitive agents, Management paradigms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcji Kognitywnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania (Cognitive Integrated Management Information System - CIMIS) jako aplikacji koncepcji Big Management.
W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę koncepcji Big Management, biorąc pod uwagę nowe paradygmaty zarządzania i zjawisko Big Data. Następnie przeanalizowano funkcje i właściwości Kognitywnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania z punktu widzenia jego zastosowania jako aplikacji Big Management. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyze the functions of a Cognitive Integrated Management Information System used in order to application a Big Management conception. The first part of the paper presents the characteristics of the Big Management conception taking into account new management paradigms and Big Data. Then the functions and properties of Cognitive Integrated Information Systems Management from the point of view of its application as a Big Management, has been analyzed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bytniewski A., Hernes M. (2016), Kognitywny zintegrowany system informatyczny zarządzania wspomagający Big Management, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, nr 23, t. 1.
 2. Bytniewski A., Hernes M. (2017), Towards Big Management, 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Kanazawa (w druku).
 3. Bytniewski A. (red.), (2015) Architektura Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Bytniewski A., Chojnacka-Komorowska A., Hernes M., Matouk K. (2015), The Implementation of the Perceptual Memory of Cognitive Agents in Integrated Management Information System [w:] Barbucha D., Nguyen N.T., Batubara J., New Trends in Intelligent Information and Database Systems, "Studies in Computational Intelligence", Volume 598, Springer International Publishing Switzerland.
 5. Davenport T.H., Paul B., Bean R. (2012), How 'Big Data' Is Different, "MIT Sloan Management Review", 54, no. 1, 2012.
 6. Drucker P.F. (2000), Management Challenges for 21st Century, Harper Business, New York.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011), Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, "Master of Business Administration", vol. 19, no. 1, pp. 95-111.
 8. Jennings N.R., Moreau L., Nicholson D., Ramchurn S., Roberts S., Rodden T., Rogers A. (2014), Human-Agent Collectives, "Communications of the ACM", 57 (12).
 9. Pastuszak Z. (2007), Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 10. Pilipczuk O., Eidenzon D. (2013), The application of cognitive computer graphics to economic data exploration, "Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems", vol. 7(3).
 11. Robak S., Franczyk B., Robak M. (2013), Applying Big Data and Linked Data Concepts in Supply Chains Management, Annals of Computer Science and Information Systems, Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pp. 1203-1209, Kraków.
 12. Tadeusiewicz R. (2013), Systemy kognitywne - nowy wymiar informatyki ekonomicznej, http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75001,systemy-kognitywne-nowy-wymiar-informatyki-ekonomicznej.
 13. Wallis A. (2013), Proces kreowania i wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, [w:] Jelonek D., Turek T. (red.), Wiedza i technologie informacyjne nowe trendy badań i aplikacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 54.
 14. Big Data What it is and why it matters, http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html, dostęp: 15.03.2017.
 15. http://www.erp-view.pl/business_intelligence/w_2017_roku_analityka_big_data_nie_zwolni_tempa.html, dostęp: 5.01.2017.
 16. http://www.erp-view.pl/crm/6_prognoz_dla_crm_na_2017.html, dostęp: 6.01.2017.
 17. http://www.erp-view.pl/crm/crm_to_strategia_dla_organizacji_skoncentrowanych_na_ kliencie.html, dostęp: 5.01.2017.
 18. http://www.erp-view.pl/it_solutions/5_powodow_dla_ktorych_chmurowa_transformacja_ zaraz_sie_zacznie.html, dostęp: 4.01.2017.
 19. http://www.erp-view.pl/artykuly/produkcja_w_poszukiwaniu_wydajnosci.html, dostęp: 6.01.2017.
 20. http://ifs.erp-view.pl/ifs/firma_ifs_uruchamia_nowa_rozszerzona_wersje_rozwiazania_ifs_zarzadzanie_pracownikami_mobilnymi.html, dostęp: 24.01.2017
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu