BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orłowska Paulina (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Koncepcja polifonicznej powieści reportażowej Laboratorium Reportażu wobec teorii Michaiła Bachtina. Polityczny wymiar polifonii
The concept of polyphony novel Reportage Laboratory in the light of theory by Mikhail Bakhtin. Political aspect of polyphony
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 47-56
Media Studies
Słowa kluczowe
Dziennikarstwo
Journalism
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie zbieżności postulatów Laboratorium Reportażu (LR) z koncepcją polifonii autorstwa Michaiła Bachtina. Jakkolwiek LR nie ma jeszcze na koncie publikacji w pełni polifonicznej, nie oznacza to, że nie dąży do takiego ideału. Zdaniem autora artykułu Marek Miller, twórca LR i główny teoretyk polifonicznej powieści reportażowej, słusznie odwołuje się do myśli rosyjskiego fi lozofa, dla którego powieść miała wymiar polityczny: była dialogiem przeciwstawionym każdemu typowi metanarracji(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the theoretical relations between Reportage Laboratory (RL) and the vision of polyphony by Mikhail Bakhtin. Although Reportage Laboratory has not yet produced work that could be labelled as polyphonic, it does not mean this is not possible. This paper argues that Marek Miller, RL creator and principle polyphony reportage novel theorist, is right when associating the RL in line with the thoughts of the Russian philosopher. According to Bakhtin the polyphonic novel has its political dimension, understood as a dialogue contraposed to all types of meta-narratives(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Miller, Polifoniczna powieść reportażowa, "Studia Medioznawcze" 2011, nr 2 (45).
 2. M. Miller, P. Wojciechowski, Laboratorium Reportażu (zarys problematyki badawczej), "Studia Medioznawcze" 2008, nr 4 (35)
 3. M. Miller, Papież i generał, Warszawa 2015
 4. M. Giovagnoli, Transmedia storytelling. Imagery, shapes and techniques, http://beta.upc.edu.pe/matematica/ portafolios/nmynt/book-by-max-giovagnoli-transmedia-storytelling-imagery-shapes-and-techniques.pdf [dostęp: 23.03.2017]
 5. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006
 6. C.A. Scolari, Transmedia storytelling: Implicit consumers, narative worlds and branding in contemporary media production, "International Journal of Communication", Vol. 3 (2009)
 7. P. von Stackelberg, R.E. Jones, Tales of our tomorrows: Transmedia storytelling and communicationg about the future, "Journal of Futures Studies", Vol. 18 (2014), nr 4
 8. Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura [w:] H. Gosk, Nowe dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania-Hierarchie-Perspektywy, Warszawa 2010
 9. M. Miller, J. Beck i in., Kto tu wpuścił dziennikarzy, Warszawa 1985
 10. M. Miller, Arystokracja, Warszawa 1998
 11. M. Miller, Sekta. Made in Poland, Warszawa 2008
 12. M. Miller ,Europa według Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto, Oświęcim 2009
 13. M. Kurkowska, Archiwa pamięci - oral history [w:] "Historyka", t. XXVIII, Kraków 1998
 14. A. Radomski, Historiografi a w "rozmowie" ludzkości - etyczny wymiar pisarstwa historycznego [w:] Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Toruń 2003
 15. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970
 16. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986
 17. D. Caroll, Narracja, heterogeniczność i kwestia polityczna: Bachtin i Lyotard [w:] Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia, red. D. Ulicka, Kraków 2009, tom 2
 18. K. Matilainen, Bakhtin and modernity: Crisis of the architectonic, crisis of the dialogic, crisis of the carnivalesque [w:] Dialogues on Bakhtin: Interdisciplinary reading, red. M. Lahteenmaki, H. Dufva, Jyvaskyla-Michigan 1988
 19. A. Biral, Platone e la conoscenza di sé, Roma 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu