BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Posadzińska Iwona (University of Science and Technology)
Tytuł
Purchase Marketing in the International Industrial Market : Case Studies of Construction Companies
Marketing zakupów na międzynarodowym rynku przemysłowym : przypadek przedsiębiorstw budowlanych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 67-74, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Marketing zakupów, Rynki zagraniczne, Strategia marketingowa, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Wyniki badań
Construction company, Buyer marketing, Foreign markets, Marketing strategy, Enterprises study, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., The research project "Determinants of process of internationalizing Polish building enterprises" No N115 297938 financed with the funds on education in the years 2010-2012 (project manager) and BS No 19/2013" Modern conceptions of managing the enterprise on the background of challenges of sustainable development" implemented by the Cathedral of Innovative Organisation Management (Management Department of UTP) in the years 2013- 2015
Abstrakt
W artykule dokonano analizy i oceny czynników determinujących strategię marketingu zakupów z uwzględnieniem szans, jakie wynikają dla przedsiębiorstw budowlanych z rozwoju rynku poprzez wykorzystanie rynków za granicą. Zamieszczono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 150 polskich przedsiębiorstw budowlanych w zakresie tworzenia relacji oraz zarządzania kanałami dystrybucji na rynku międzynarodowym. Drugim obszarem egzemplifikacji były rodzaje innowacji organizacyjnych w obszarze tworzonych relacji. Badanie wykazało wzrost udziału firm, które wdrożyły nowe lub zmodernizowały produkty i procesy produkcyjne. Stosunkowo duża aktywność miała miejsce w grupie innowacji rynkowych, we wszystkich badanych kategoriach wystąpił wzrost dynamiki zmian - szczególnie w przypadku budowania nowych kanałów dystrybucji i pozyskiwania dostępu do nowych źródeł zaopatrzenia. W grupie innowacji organizacyjnych największa dynamika dotyczyła zmian struktur organizacyjnych. Zintensyfikowano takich działania, jak outsourcing, dokonywanie fuzji lub przejęć, pozyskiwanie krajowych inwestorów strategicznych, a przede wszystkim pozyskiwanie zagranicznych inwestorów strategicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is to identify the factors affecting the choice of purchase strategies in the international market. An assessment of two marketing competences has been made, which were necessary in the foreign market - customer relation management, as well as channel distribution marketing management. The types of organisational innovations within the relations were the second area of the research. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M. (2002), Organizacja i sterowanie produkcję, Wyd. Placet, Warszawa.
 2. Ciesielski M. (2005), Rynek usług logistycznych, Wyd. Difin, Warszawa.
 3. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne, Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa.
 4. Gołębiowski T. (red.), (2003), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa.
 5. Hütt M.D., Speh T.W. (1995), Business Management. A Strategic View of Industrial and Organizational Markets, 5th Edition, Dryden Press, USA.
 6. Kotier P., Keller K.L. (2012), Marketing Management, 14th Edition, Pearson Education, Inc., Prentice Hall.
 7. Kotier P., Armstrong G" Saunders J., Wong V. (1999), Principles of Marketing, Second European Edition, Pearson Education Limited, Prentice Hall Europe.
 8. Łobos К. (2000), Organizacja sieciowa, [w:] К. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa, s. 97-103.
 9. Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A. (2006), Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 715, s. 113-130.
 10. Mruk H., Pilarczyk В., Szulce H. (2007), Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 11. Rynek transportu i logistyki w Polsce, Nowe horyzonty (Maj 2007).
 12. Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E. (1995), Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa.
 13. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D" Purdie T. (2000), Global and Transnational Business. Strategy and Management, John Wiley & Sons, Ltd.
 14. Szczepański R. (2012), Kształtowanie relacji z podmiotami otoczenia na rynku zagranicznym - wyniki badań, [w:] G. Leszczyński, B. Pilarczyk (red.), Relacje na rynku business-to-business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 220, s. 48-57.
 15. Światowiec J. (2006), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 16. Urbaniak M. (1999), Marketing przemysłowy, Wyd. INFOR, Warszawa.
 17. Welch L.S., Loustarian R.K. (1993), Inward-Outward Connections in Internationalization, "Journal of International Marketing", Vol. 1, No. 1, pp. 44-56.
 18. Wiatrak A.P. (2003), Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie", Nr 3, s. 7-18.
 19. Wilkinson I. (2008), Business Relating Business. Managing Organisational Relations and Networks, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
 20. Witek-Hajduk M.K. (2011), Strategia przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku zakupów, [w:] J. Schroeder (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 180, s. 268-279.
 21. Wojciechowski T. (1995), Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa.
 22. Wojciechowski T. (2007), Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.04.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu