BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielińska Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Matryce kompetencji jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
The Competency Matrix as a Tool to Support Human Resources Management in Production Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 155-169, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Model kompetencji, Zarządzanie kompetencjami, Umiejętności pracownicze
Competence model, Competence management, Employee skills
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania matryc kompetencji, wykorzystywanych jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi - oceny, szkolenia i rozwoju pracowników oraz instrument pomocniczy przy identyfikacji pracowników o wysokim potencjalne wraz z rekomendacjami dla praktyki gospodarczej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Realizację celu artykułu umożliwiły Autorce przeprowadzone badania własne w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule przedstawiono także wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi opartym o kompetencje. (fragment tekstu)

This article is dedicated to employee competences and competence-based human resources management. Using a case study of a production company, the Author demonstrated the application of the competency matrix as a tool to support crucial processes of human resources management - assessment, training, development and identification of high potential employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berek J. (2016), Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 29, nr 1.
 2. Boyatzis R.E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, John Wiley and Sons.
 3. Brockmann M., Clarke L., Méhau Ph., Winch Ch. (2008), Competence-Based Vocational Education and Training (VET): the Cases of England and France in a European Perspective, "Vocations and Learning", Nr 1.
 4. Crawshaw J., Budhwar P., Davis A. (2014), Human Resource Management. Strategic & International Perspective, London.
 5. Czapla T.P. (2010), Zintegrowany model kompetencji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, t. 234.
 6. Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 7. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2006), Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa.
 8. Linowska A. (2010), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] E. Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 634.
 9. Michalski E. (2011), Paradygmat kompetencji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", Nr 34.
 10. Mruk H., Metody jakościowe w badaniach naukowych [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2012
 11. Oleksyn T. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Wydanie IV zaktualizowane i rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa
 12. Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Nr 3-4.
 13. Serafin K. (2016), Kompetencje pracownicze determinantą kreacji wartości kapitału intelektualnego organizacji, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 283.
 14. Sharma E. (2015), Role of Higher Education Institutions towards developing the Human Capital of the world through competency mapping, "Journal of Business Economics and Management Sciences", Vol. 2 (1).
 15. Sienkiewicz Ł. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 16. Spencer L.M., Spencer S.M. (1993), Competence at Work, New York: Wiley.
 17. Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 19. Bielińska N. (2016), Matryca kompetencji dla obszaru produkcyjnego XX, Przedsiębiorstwo produkcyjne, materiały koncernowe.
 20. Kempińska K. (2016), Roczna rozmowa z pracownikiem (Annual Employee Dialog), Przedsiębiorstwo produkcyjne, materiały koncernowe
 21. Knockenhauer K., Bielińska N. (2017), Ocena potencjału kadrowego w organizacji, materiały konferencyjne TRIO Conferences, Etatyzacja w zakładach produkcyjnych, Warszawa
 22. Peyton R., Kohler F. (2008), Competence Model, materiały koncernowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu