BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kubik Renata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Efektywność działalności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego w kontekście rozwoju obszarów wiejskich
Effectiveness of the Investment Activity of Communes of the Lublin Province in the Context of the Development of Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 80-84, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój obszarów wiejskich, Efektywność, Rozwój regionalny, Wyniki badań
District, Rural development, Effectiveness, Regional development, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H76
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań była ocena efektywności działalności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego na tle kraju. Porównano nakłady i efekty działalności inwestycyjnej gmin wiejskich i miejsko- -wiejskich w latach 2011-2014. Ocenę efektywności działalności inwestycyjnej gmin wykonano na podstawie nieparametrycznej metody efektywności technicznej - DEA. Na podstawie obliczonej średniej dla wskaźników efektywności działalności inwestycyjnej sporządzono ranking gmin z poszczególnych województw. Pierwsze miejsce uzyskały województwa lubelskie i mazowieckie. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie z tych województw były w tym aspekcie w pełni efektywne w całym badanym okresie. Stanowią one wzorzec efektywności wykorzystania posiadanych środków na działalność inwestycyjną.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the efficiency of investment activity in the communes of Lubelskie province compared to the others in Poland. The inputs and effects of investment activity of rural and urbanrural communes in 2011-2014 were compared. The study used a nonparametric method of technical efficiency Data Envelopment Analysis (DEA). The ranking of investment activity for communes were made based of the calculated average for indicators of efficiency. First place received two provinces: Lubelskie and Mazowieckie. Rural and urban-rural communes of this provinces were fully effective throughout the considered period. They represent a model of efficient use of resources for investment activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso Antonio, Sonia Fernandes. 2006. "Measuring local government spending efficiency: evidence for the Lisbon region". Regional Studies 40 (1): 39-53, doi: 10.1080/00343400500449937.
 2. Balaguer-Coll M.Teresa, Diego Prior. 2009. "Short- and long-term evaluation of efficiency and quality. an application to Spanish municipalities". Applied Economics 41 (23): 2991-3002, doi: 10.1080/00036840701351923.
 3. BDL, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane, dostęp 17.10.2016.
 4. Charnes Abraham, William Cooper, Arie Lewin, Lawrence Seiford. 1994. Data Envelopment Analysis: theory, methodology and application. New York: Springer Science+Business Media Inc.
 5. Coelli Tim, Prasada Rao, Christopher O`Donnell, George Battesse. 2005. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition. New York: Springer Science+Business Media Inc.
 6. Czyszkiewicz Ryszard. 2007, "Redystrybucja czy rozwój? Polityka budżetowa gmin województwa zachodniopomorskiego". Studia Regionalne i Lokalne 3 (29): 71-72.
 7. Geys Benny, Willem Moesen. 2009. "Measuring Local Government Technical. Efficiency. An application and comparison of FDH, DEA and econometric approaches". Public Performance and Management Review 32 (4): 489-504.
 8. Grosse Tomasz G. 2007. "Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych", Studia Regionalne i Lokalne 1 (27): 27-49.
 9. GUS. Bank Danych Lokalnych. 2016. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane, dostęp 17.10.2016.
 10. Guzik Bogusław. 2009. Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. KE (Komisja Europejska). 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Komunikat z 13 lutego 2012 roku COM(2012). Bruksela: Komisja Europejska.
 12. KRRIO (Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych). 2005. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004. Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 13. Kulawik Jacek (red.). 2014. Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 14. Sampaio De Sousa Maria, Borko Stosic. 2005. "Technical Efficiency of the Brazilian Municipalities: Correcting Nonparametric Frontier Measurements for Outliers". Journal of Productivity Analysis 24 (2): 157-181, doi: 10.1007/s11123-005-4702-4.
 15. Szlęzak Robert, Matylda Bojar. 2013. Innovative development of the Lublin region - a case study of Eastern ICT Cluster. [W] Innovative regional development, red. M. Bojar, 78-92. Lublin: Politechnika Lubelska.
 16. UMWL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego). 2014. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8396
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu