BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waliszewski Krzysztof (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Financialization of the Economy and the Need for Personal Finance Advisory Services
Źródło
e-Finanse, 2016, vol. 12, nr 2, s. 13-23, rys., bibliogr. s. 23
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Finansjeryzacja, Doradztwo finansowe
Households, Financialization, Financial consulting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Financialization of households is a result of the growing role of financial systems and instruments in the economy. The increased role of financial phenomena in financial and non-financial decisions taken by households is not proportional to capabilities of their perception and understanding by households which possess basic knowledge in finance. The missing link between institutions and financial markets offering more complex financial solutions and the consumer may be a financial advisor who can perform many important roles with respect to households. The aim of this article is to present financialization of the economy and households and the role that can be played by financial advisors in decreasing the imbalance of information between the consumer and financial institutions, as well as the lack of symmetry in understanding financial information by the consumer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz, G., Rutkowska, I. (2014). Consumer finance w Polsce. In D. Zarzecki (Ed.), Narzędzia zarządzania finansami. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67.
 2. Borcuch, A. (2013). Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki. In K. Opolski (Ed.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w czasach kryzysu. Warsaw: Department of Economy at University of Warsaw.
 3. Cognato, B., Kaminski, B. (2009). Globalization and Evolving Nature of Financial Crises. e-Finanse, nr3.
 4. Dembinski, P.H. (2011). Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Warszawa: Studio Emka.
 5. Dembiński, P.H. (2001). Globalizacja - wyzwanie i szansa. In: J. Klich (Ed.), Globalizacja ISS, Cracow.
 6. Epstein, G. (2005). Financialization and the World Economy. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
 7. Financial System Development Reports, selected years, Narodowy Bank Polski, Warsaw.
 8. Global Financial Assets of Private Households, (2015). Economic Research, Munich, October.
 9. Gostomski, E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. International Business and Global Economy, no. 33.
 10. Hamrol, M. (2013). Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. In: D. Zarzecki (Ed.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 59.
 11. Jajuga, K. (2013). Ryzyko inwestycji gospodarstwa domowego - koncepcja pomiaru. In: K. Marcinek (Ed.), Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce: księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, University of Economy in Katowice Publishing House.
 12. Jajuga, K. (2010). Innowacje finansowe - szansa czy zagrożenie?, lecture held on October 21, 2010 at State Vocational College in Nysa.
 13. Janc, A., Jurek, M., Marszałek, P. (2015). The Polish Financial System in the Age of Financialization. Warsaw: C.H. Beck.
 14. Księżyk, M. (2013). Źródła i ekonomiczne skutki kryzysów finansowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 30. Rzeszów: University of Rzeszów.
 15. Lewicki, M. (2014a). Za mała, by sfinansjalizować? Procesy finansjalizacji i polska gospodarka. Prakseologia nr 155.
 16. Lewicki, M. (2014b). Kapitalizm na swoim: rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych. Polityka Społeczna, nr 5-6.
 17. Marszałek, P. (2012). Finansyzacja - problemy i kontrowersje. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247.
 18. Marszałek, P. (2013). Finansyzacja w Polsce - ciekawostka teoretyczna czy realny problem? Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 306.
 19. Owsiak, S. (2012). Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości. Biuletyn PTE, 2(56), February.
 20. Palley, I.T. (2007). Financialization: What It Is and Why It Matters. The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies, Washington, D.C., December.
 21. Potocki, T. (2014). Finansjalizacja i jej wpływ na indywidualne decyzje finansowe. In: K. Opolski, J. Górski (Eds.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Warsaw: Department of Economy at University of Warsaw.
 22. Ratajczak, M. (2012). Finansyzacja i jej wpływ na dobrobyt społeczny. In: U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (Eds.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu. Katowice: Studia Ekonomiczne, Published by UE Katowice.
 23. Ratajczak, M. (2014). Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Year LXXVI - notebook 2.
 24. Sawyer, M. (2013-2014). What Is Financialization? International Journal of Political Economy, vol. 42, no. 4, Winter.
 25. Świecka, B. (2014). Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów. In: B. Świecka (Ed.), Współczesne problemy finansów osobistych. Warsaw: CeDeWu.
 26. Toporowski, J. (2008). Ekonomia i kultura finansjalizacji. Nowe Życie Gospodarcze, April 27.
 27. Waliszewski, K. (2014). Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki. Problemy Zarządzania, vol. 1, nr 4.
 28. Waliszewski, K. (2015). Requirements for Intermediaries and Advisors in the Area of Mortgages Resulting from Mortgage Credit Directive - Implications for Poland. The Quarterly "e-Finanse", Vol. 11, no. 2.
 29. Wrzesiński, M (2014). Finansjalizacja gospodarki - fakty czy mity? In: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (Eds.), Rozwój nauki i finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14636/1734-039Х_І2_2_002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu