BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie logistycznym systemem zaopatrzenia przedsiębiorstwa MŚP- wybrane problemy
Management of Logistics Supply System of SMEs-Selected Problems
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 201-216, rys., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
System logistyczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa
Logistic system, Small business, Supply of enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo łódzkie, Województwo mazowieckie, Województwo wielkopolskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Łódź Voivodship, Mazowieckie Voivodeship, Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania systemów zarządzania zaopatrzeniem we współczesnym przedsiębiorstwie MŚP. Problemem badawczym jest identyfikacja elementów logistycznego systemu zaopatrzenia przedsiębiorstwa w sektorze MŚP oraz próba określenia jego wpływu na efektywność przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The modern concepts of logistics management emphasize the main role of logistics management of enterprises. In article there are presented literature and empirical researches of logistics management of supply process in SMEs in Kuiavian-Pomeranian, Lodz, Mazovia and Wielkopolskie voivodships. Presented empirical results allowed identification of supply logistics factors important for market attractiveness. There are presented case study of enterprises using the advanced methods of analyse and evaluate of supply logistics process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen M.K., Helferich O.K. (1990), Putting expert systems to work in logistics, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL., USA.
 2. Bowersox D.J., Closs J.D., Cooper M.B. (2002), Supply Chain Logistics, Mc Graw- Hill International, London.
 3. Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 4. Ciesielski M. (2004), Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Ciesielski M. (2009), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr. (2007), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 7. Fechner I., Szyszka G. (2012), Logistyka w Polsce- Raport 2011, Wyd. ILiM, Poznań.
 8. Gattorna J. (2013), Dynamiczne łańcuchy dostaw, Wydawnictwo Eurologistics, Poznań.
 9. Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Gołembska E. (red.) (2007), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
 11. Gołuchowski J., Filipczyk B. (red.) (2010), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 12. Janczewska D. (2016a), Logistics Activities in Diffusion of Knowledge in the SMEs Sector "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", SAN Łódź, nr XVII, zesz. 1, cz. II, ss. 149
 13. Janczewska D. (2016b), Logistyka produkcji w ujęciu układu materialnego i niematerialnego w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", SAN Łódź, nr XVII, t. 11, cz.III, ss. 43-57.
 14. Janczewska D. (2015), Marketing and Logistics Management as an Innovative Direction of Management in the SMEs sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", SAN Łódź, tom XVI, zesz. 2, ss. 121-133.
 15. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., (2009), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 16. Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 17. Lichtarski J. (2007), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 18. Michlowicz E. (2011), Nowe zadania logistyki produkcji, "Logistyka', Nr 2, s. 465.
 19. Murphy D. Wood, (2011), Nowoczesna logistyka, Wydanie X, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 20. Niziński S., Żurek J. (2011), Logistyka ogólna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 21. Pawłyszyn I., Maćkowiak N., Stachowiak A. (2010), The concept of use of artificial neural networks in process of selection of JIT-suppliers [w:] E. Pawłowski (red.), Operations and Logistics Management, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 22. Pfohl H.C, (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań.
 23. Piasecka-Głuszak A. (2011), Logistyka w przedsiębiorstwie, Biblioteka Analiz, Warszawa.
 24. Rushton A., Croncher P., Baker P. (2014), The Handbook of Logistics and Distribution Management 5th Edition, The Chartered Institute of Logistics and transport, Kogan Page, UK.
 25. Szymonik A. (2010), Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa.
 26. Tooraj Sadeghi, Khadijeh Ghaemmaghami Tabrizi and Asieh Noroozi (2011), The effective factors related with feelings, brand perception and purchase decision under a model, "African Journal of Business Management", Vol. 5(30), pp. 12025-12030, 30 November, 2011, http://www.academicjournals.org/AJBM, data dostępu 1.03.2017.
 27. Twaróg J. (2003), Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 28. Wieczerzycki W. (red.) (2012), E-logistyk@, PWE, Warszawa.
 29. Waściński T. (2012), Zintegrowane systemy zarządzania w procesach logistycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 95, Seria: Administracja i Zarządzanie.
 30. https://mfiles.pl/pl/index.php/System_MRP_II, dostęp: 13 stycznia 2017
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu