BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babatunde Raphael (University of Ilorin, Nigeria), Salami Mercy (University of Ilorin, Nigeria), Adeboje Adebiyi (University of Ilorin, Nigeria)
Tytuł
Poverty Among Cassava Farmers in Oyo State, Nigeria - Characteristics and Drivers
Ubóstwo rolników uprawiających maniok w Oyo State, Nigeria - charakterystyka i przyczyny
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 249-254, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Gospodarstwa rolne, Dochody, Obszary wiejskie
Poverty, Arable farm, Income, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Występowanie ubóstwa na obszarach wiejskich ma tym większe znaczenie, że zamieszkuje je duży procent populacji, panuje tam bieda i powszechna zależność od rolnictwa. Celem artykułu było wskazanie czynników ubóstwa rolników uprawiających maniok w stanie Oyo, w Nigerii. Do celów szczegółowych zaliczono: socjoekonomiczną charakterystykę respondentów, analizę czynników ubóstwa oraz określenie profilu ich ubóstwa na podstawie poziomu dochodów. W celu przeprowadzenia odpowiedniej analizy zastosowano statystyki opisowe, analizę regresji logistycznej oraz miarę FGT (Foster-Greer-Thorbecke). Jak wskazują wyniki, liczba lat nauki, wielkość gospodarstwa domowego oraz jego zasoby to kluczowe czynniki wpływające na status ubóstwa respondentów. Wielkość gospodarstwa domowego ma negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną, podczas gdy posiadane zasoby i lata nauki oddziałują pozytywnie. Miary FGT pokazują, że występowanie ubóstwa, jego stopień i wielkość zależą wprost od poziomu dochodów. Podsumowując, rolnicy prowadzący większe gospodarstwa domowe, słabo wykształceni (lub bez wykształcenia) oraz ci, którzy dysponują najmniejszymi zasobami, są biedniejsi niż pozostali. Zaleca się zatem zintensyfikowanie na badanym obszarze kampanii dotyczących planowania rodziny oraz programów edukacyjnych dla rolników. (abstrakt oryginalny)

The signifi cance of rural poverty is underscored by the fact that a high percentage of the national population resides in the rural areas, is poor, and dependent on agriculture. The aim of this study is therefore to analyse the determinants of poverty status among cassava growing households in Oyo State, Nigeria. The specifi c objectives were to describe the socio-economic characteristics of the respondents, analyse the determinants of poverty status among the respondents, and examine the poverty profi le of the respondents based on their income class. Descriptive statistics, Probit Regression analysis and Foster-Greer-Thorbecke (FGT) poverty measures were used to analyse the objectives, respectively. The result shows that number of years spent in school, household size and household assets were found to be the signifi cant determinants of the poverty status of the respondents. Household size had a negative eff ect on the household's poverty status, while household assets and years of schooling had positive eff ects on status. The results of the FGT measures show that poverty incidence, depth and severity are higher in the low-income class than in the high-income class. In conclusion, farmers who are members of larger households, those with little or no formal education and those with minimal assets were poorer than others. It is therefore recommended that a family-planning campaign and farmers' educational programs should be intensifi ed in the study area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babatunde, R.O., Olorunsanya, E.O., Adejola, A.D. (2008). Assessment of rural households poverty: Evidence from South-Western Nigeria. American-Eurasian J. Agric and Environ. Sci., 3(6), 900-905.
 2. Bird, K.D., K. Hulme Moore and Shepherd, S (2002). Chronic Poverty and Remote Rural areas. International Development Department, School of Public Policy, University of Birmingham.
 3. Fakoya E. O., Banmeke T.O. A, Ashimolowo O.R. and Fapojowo O.E. (2010). Cassava Porduction and Poverty Eradication Among Crop Farmers in Ondo State, Nigeria. Journal of Sustainable Development. 2(5), 67 - 72.
 4. FAOSTAT database (2005).
 5. IFAD (International Fund for Agricultural Development), (2001). The Rural Poverty Report. International Fund for Agricultural Development, Rome, Italy. www.ifad.org/poverty/index.htm.
 6. National Bureau of Statistics (NBS) (2005)."Poverty Profile for Nigeria". Federal Republic of Nigeria Annual Reports.
 7. Nzenwa, G.C. and Oboh, V.U. (2005). "Effects of Household Endowments on Poverty among farmers in Benue State". Proceedings of 39th Conference of the Agricultural Society of Nigeria, University of Benin. Nigeria October 9th - 13th: 308 - 311.
 8. Olubanjo, O.O, Akinleye, S.O and Soremekun, W.A. (2007). "Poverty Determinants among Farmers in Ogun State, Nigeria". Medwell Agricultural Journal 2 (2): 275-280.
 9. Oni O.A. and Olaniran O.T. (2010). An Analysis of Poverty Status of Fadama II and Non-Fadama II Beneficiaries in Rural Oyo State, Nigeria. Journal of Economics and Rural Development. 17(1), 78-80.
 10. Owuor, G., Ngigi, M., Oumaand, S and Birach, E.A. (2007). "Determinants of Rural Poverty in Africa: The Case of Small Holder Farmers in Kenya". Journal of Applied Sciences 7 (17), 2539-2543.
 11. Sengul, S. and Tuncer, I (2005). "Poverty Levels and Food Demand of the Poor in Turkey". Agribusiness. 21(3), 289- 311.
 12. Swastika, D. K. S., Hardono, S.G., Supriyatna, Y and Purwantini, T.B. (2007). "The Characteristics of Poverty and its Alleviation Programmes in Indonesia". Palawija Newsletter. 24 (3), 5-8.
 13. World Bank (2006) Report on Nigeria. Retrieved on April 3, 206 from World Ban website http://www.WorldBank.org/Nigeria.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu