BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Integration and Logistic Activities Based on Dairy Farms in the Mazowsze and Podlasie Regions
Działania integracyjne i logistyczne na przykładzie gospodarstw mlecznych regionu Mazowsze i Podlasie
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 263-271, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Strategia logistyczna, Strategia integracyjna, Produkcja mleka
Logistic strategies, Integration strategy, Milk production
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Mazowsze, Podlasie
Mazowsze, Podlasie
Abstrakt
Celem badań było poznanie oraz ocena działań integracyjnych i logistycznych gospodarstw mlecznych funkcjonujących w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. W pracy wykorzystano dane pierwotne pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 roku w regionie FADN Mazowsze i Podlasie na grupie 100 gospodarstw wybranych w sposób celowy. Badaną zbiorowość podzielono ze względu na liczbę krów na następujące grupy: do 10 krów (9 gospodarstw), 11-20 krów (27 gospodarstw), 21-30 krów (31 gospodarstw), 31-40 krów (14 gospodarstw) oraz powyżej 40 krów (19 gospodarstw). W badaniach wykorzystano metodę ankiety z zastosowaniem kwestionariusza. Z badań wynika, że rolnicy najczęściej współpracowali w zakresie wspólnego wykorzystania sprzętu i zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej. Natomiast objęci badaniem rolnicy najczęściej sprzedawali produkty do przetwórstwa lub pośrednikom. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate and assess integration and logistic activities in dairy farms operating in the FADN regions of Mazovia and Podlasie. The study used primary data from studies conducted by the author in 2013 on a target group of 100 households. The investigated population of farms was divided in terms of the number of cows in the following groups of up to 10 cows (9 households), 11-20 cows (27 households), 21-30 cows (31 households), 31-40 cows (14 households) and above 40 cows (19 households). The study used the survey method using questionnaire interviews. The research shows that farmers most frequently collaborated on the joint use of equipment and supplies of agricultural inputs. In contrast, farmers in the study frequently sold products to processing companies or intermediaries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryła-Paśnik, M., Piekarski W., Dudziak, A., Piecak, A. (2014). Zarządzanie systemem logistycznym transportu w dystrybucji mleka. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 1, 937.
 2. Beba, P., Poczta, W. (2014). Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev., 2, 32, 5-16.
 3. Bórawski, P., Brodziński, Z. (2014). Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli. Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Roz. Obszar. Wiej. 101, 1, 127-136.
 4. Bruska, A. (2012). Wsparcie logistyczna na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 3(25), 31-39.
 5. Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 31-39
 6. Jałowiecki, P., Jałowiecka, E., Olejniczak, M. (2014). Ocena złożoności struktury logistyki w polskich przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 67-71.
 7. Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB Warszawa.
 8. Knecht, D., Środoń, S. (2013). Analiza działalności grup producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych grupy Biała. J. Agribus. Rural Dev., 1,(27), 101-117.
 9. Kobus, J., Kmiecik, D. (2006). Jakość mikrobiologiczna i skład chemiczny mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych wielkopolski w 2004 roku. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 2(47), 108-115.
 10. Parzonko, A. (2005). Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich. Wyd. SGGW Warszawa.
 11. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wyd. SGGW Warszawa.
 12. Pawlewicz, A., Gotkiewicz, W. (2012). Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Logistyka 4, 1168-1174.
 13. Pietrzak, M., Baran, J., Maciejczak, M. (2010). Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich. Wieś Jutra 1(138), 1-5.
 14. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.
 15. Regulation (EC) no. 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (2004). Official Journal of the European Union L 139 of 30 April 2004 139, item 55.
 16. COMMISSION REGULATION (EC) No. 1662/2006 of 6 November 2006 amending regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin. SECTION IX: RAW MILK, COLOSTRUM, DAIRY PRODUCTS AND COLOSTRUM-BASED PRODUCTS.
 17. Sass, R. (2007). Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Rocz. Nauk Rol. Ser. 93, 2, 71-79.
 18. Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, A. (2013). Wybrane problemy funkcjonowania grup producentów owoców z regionu grójeckiego i rawskiego. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 121-131.
 19. Szczepaniak, I. (2014). Konkrecyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym-wybrane elementy. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 4, 281-287.
 20. Śmigła, M. (2014). Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 143-150.
 21. Ziętara, W. (2014). Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 1, 257-262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.53
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu