BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulecka Adriana (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Prognozowanie jakości powietrza w Krakowie
Air Quality Forecasting in Kraków
Źródło
Aura, 2016, nr 1, s. 7-9, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Jakość powietrza, Prognozowanie, Wielkość i struktura zanieczyszczeń środowiska, Modele prognostyczne
Air quality, Forecasting, Size and structure of environmental pollution, Forecasting models
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy sprawdzalności krótkoterminowych prognoz zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Prognozy te są opracowywane na trzy najbliższe doby z wykorzystaniem deterministycznego modelu prognostycznego GEM-AQ i udostępniane w serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego - Wrota Małopolski. Korzystając z zebranych wyników prognoz z okresu IV 2014 - III 2015 podjęto próbę ich weryfikacji przez porównanie ich z rzeczywistymi pomiarami na trzech stacjach monitoringu ciągłego WIOŚ w Krakowie. W pracy wykazano, że oceniany system prognoz charakteryzuje się dobrą sprawdzalnością w odniesieniu do stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Prognozy stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i ozonu nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez pomiary i cechują się dużymi wartościami błędów. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected results of the verification of short-term forecasts against actual measurements of air pollutants in Kraków, which was commissioned to the Environmental Engineering Faculty of the Warsaw Technical University by the Małopolska authorities. The forecasts cover three subsequent days; GEM-AQ deterministic forecast model is applied and the results are available in Wrota Małopolski, the website of the Marshall's Office. The forecast results covering the period between April 2014 and March 2015 were verified by comparing them with actual measurements in three monitoring stations operated by the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Kraków. The study has shown that the forecast system is highly compliant with actual measurements in terms of PM10 and PM2.5 suspended solid concentrations. Forecasts on nitrogen oxide, sulphur dioxide and ozone concentrations did not converge with the measurements and the error values were high. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport EEA; Środowisko Europy 2015 - Stan i prognozy: Synteza, Kopenhaga, 2015.
  2. Portal Wrota Małopolski - Prognoza jakości powietrza [on-line:] http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/.
  3. Portal EKO-prognoza [on-line:] http://www. ekoprognoza.pl.
  4. Kamiński J.W., Neary L., Strużewska J., McConnell J.C., Lupu A., Jarosz J., Toyota K., Gong S.L., Côté J., Liu X., Chance K., Richter A., GEM-AQ, an on-line global multiscale chemical weather modelling system: model description and evaluation of gas phase chemistry processes, "Atmospheric Chemistry and Physics", 8, 3255-3281, 2008.
  5. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze, Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 30 września 2013 r.
  6. Portal Air Quality in Europe [on-line:] http://www.airqualitynow.eu.
  7. Elshout S., Bartelds H., Heich H., Léger K., СAQI Air quality index - Comparing Urban Air Quality across Borders - 2012, Shiedam 2012.
  8. Chang J.C., Hanna S.R., Technical Descriptions and User's Guide for the BOOT Statistical Model Evaluation Software Package, Version 2.0, 2005.
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, DzU 2012, poz. 1031.
  10. Szulecka A., Porównanie prognostycznych i rzeczywistych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Krakowie, AGH 2015. Praca nieopublikowana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu