BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachura Aneta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
"Projekt w sieci" jako podejście w zarządzaniu projektami
"Project in Network" - New Approach to Project Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 265-279, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Myślenie sieciowe, Otoczenie organizacji
Project management, Network thinking, Organisation environment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia, Chiny
Japan, China
Abstrakt
Celem publikacji jest analiza zarządzania projektem, prowadzona z perspektywy ontologii sieci. Podjęte rozważania teoretyczno-poznawcze ukierunkowano na poszukiwanie możliwości osadzenia projektu w środowisku sieciowym. W tym względzie poszukiwano odniesień w obszarze charakterystyki struktury podmiotowej sieci i przestrzeni relacji sieciowych. (fragment tekstu)

The project and project management take place in an organizational environment. The network as an organizational environment determines its subjective structure and space of relationships. This article attempts to embed a project management in a network space and environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E.S. (2006), Toward a project management theory for renewal, "Project Management Journal", vol. 37, no. 4.
 2. Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa.
 3. Bendkowski J. (2014), Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 76, nr 1923.
 4. Bogdanienko J. (2016), Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 5. Chomiak-Orsa I. (2016), Zarządzanie relacjami w organizacjach sieciowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 90, nr 1953.
 6. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Czakon W. (2015), Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 217.
 8. Deszczyński B. (2014), Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 11.
 9. Hobday M. (2000), The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems?, "Research Policy", vol. 29, issues 7-8.
 10. Knosala R., Łapuńka I. (2015), Operacyjne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 11. Kopczyński T. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 12. Kozioł-Nadolna K. (2011), Powiązania sieciowe przedsiębiorstw, "e-Finanse", vol. 7, nr 1.
 13. Kreiner K. (1995), In search of relevance: Project management in drifting environments, "Scandinavian Journal of Management", vol. 11, issue 4.
 14. Lichtarski J.M. (2016), Antynomie w zarządzaniu projektami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421.
 15. Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 16. Pachura P. (2016), O przestrzeni w zarządzaniu. Studium metodologiczne, PWN, Warszawa.
 17. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa.
 18. Piekarczyk A. (2014), Rynek pracy wobec kryzysu gospodarczego w świetle metodyki myślenia sieciowego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 7.
 19. Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 20. Rosińska-Bukowska M. (2012), Globalne sieci biznesowe - efekt globalizacji korporacyjnej, "Journal of Management and Finance", vol.10, no. 1, part. 3.
 21. Skowron S. (2013), Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa.
 22. Söderlund J. (2004), Building theories of project management: past research, questions for the future, "International Journal of Project Management", vol. 22.
 23. Thorelli H.B. (1986), Networks: between markets and hierarchies, "Strategic Management Journal", no. 7.
 24. Trocki M. (red.) (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 25. Cicmil S., Cooke-Davies T., Crawford L. i in. (2009), Exploring the complexity of projects: Implications of complexity theory for project management practice [online], Project Management Institute, http://eprints.uwe.ac.uk/16671, dostęp: 31 marca 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu