BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarnowski Tadeusz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w innowacyjnych projektach technologicznych
Risk Management in Innovative Technological Projects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 281-294, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Innowacje, Zarządzanie projektem
Risk management, Innovations, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych problemów zarządzania ryzykiem opartych na analizie literatury oraz wskazanie wynikłych z doświadczeń autora istotnych zagrożeń i sposobów reagowania na nie w poszczególnych fazach realizacji innowacyjnych projektów technologicznych. (fragment tekstu)

The project is a special and multi-stage process, requiring consideration at each stage of scenarios where episodes that interfere with its course may occur. The article identifies the hazard classification on different stages of the project and measures at their elimination or reduction.
Risk management is presented in literature and based on the author's many years of experience in project implementation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegański M., Janc A., (red.), (2001), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 2. Cabała P. (2016), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Delfin, Warszawa.
 3. Gray S. (2002), Practical Risk Assessment for Project Management, Wiley Europe, 2002.
 4. Jokiel G. (2008), Projekt jako szczególny rodzaj procesu [w:] Procesy i projekty logistyczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 5. Janasz K., Wiśniewska J. (2014), Zarządzanie projektami w organizacji, Delfin, Warszawa.
 6. Jones R. (2009), Zarządzanie projektami, MT Biznes, Warszawa.
 7. Krawiec F. (2000), Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Delfin, Warszawa.
 8. Kaczmarek T.T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Delfin, Warszawa.
 9. Pawlak M. (2006), Zarzadzanie projektami, PWN, Warszawa.
 10. Phillips J. (2005), Zarządzanie projektami, IT Helion, Gliwice.
 11. Sarnowski T. (2013), Zarządzanie innowacyjnym projektem technologicznym, "Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarzadzania projektami", t. XIV, z. 11, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 12. Społek S. (2004), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Politechnika Śląska, Gliwice.
 13. Świderski G. (2012), Specyfika pracy projektowej w instytucjach przemysłowych z uwzględnieniem ryzyka projektu [w:] Transfer innowacyjnych technologii w obszarze automatyki i robotyki, PIAP, Warszawa.
 14. Trocki M. (red.) (2012), Nowoczesne Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 15. Trocki M. (red.), Juchniewicz M. (red.) (2013), Ocena projektów - Koncepcje i metody, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 16. Winiarski J. (2013), Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu