BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłak Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
O przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu - wyniki badań europejskich
Exploring the future of corporate social responsibility - findings from the europe-wide delphi study
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 71-86, rys., bibliogr. 35 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Metoda delficka, E-Europa
Corporate Social Responsibility (CSR), Delphi method, E-Europe
Abstrakt
Zainteresowania badaczy społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) sięgają lat 40. minionego wieku. Jak dotąd badacze przedstawili wiele różnych teorii oraz dowodów empirycznych dotyczących narodzin i rozwoju CSR oraz jego wpływu na działalność przedsiębiorstw. Niewiele jednak wiemy o tym, jak będzie kształtować się przyszłość CSR. Pewne procesy społeczno-gospodarcze i polityczne, takie jak: postępująca globalizacja, liberalizacja handlu, słabnąca rola państw, zdają się sugerować, że przedsiębiorstwa będą odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie. W szczególności będą one coraz częściej angażować się w dobrowolne działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnej i środowiska przyrodniczego. Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie: jaka będzie przyszłość CSR w Europie? Aby ocenić przyszłą rolę CSR, została zastosowana metoda delficka, w ramach której odbyły się trzy rundy badania wśród ponad 500 ekspertów z całej Europy. W artykule zaprezentowano również znaczenie różnych grup interesariuszy oraz polityk i instrumentów CSR dla wzrostu znaczenia społecznie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw w przyszłości. Wreszcie są wskazane przyszłe trendy, które zdaniem ekspertów będą miały wpływ na wzrost znaczenia CSR w wybranych sektorach gospodarki, tj. przemyśle samochodowym, budownictwie, sektorze informacji i komunikacji, handlu detalicznym oraz przemyśle tekstylnym.(abstrakt oryginalny)

The academic interest in Corporate Social Responsibility (CSR) reaches back to the 1940s. of the twentieth century. So far researchers have developed numerous theories and revealed empirical evidence that highlights the emergence and development of CSR and its influence on the corporate performance. However, we know rather little about the future of CSR. Some socio-economic processes which occurred during last decades such as ubiquitous globalization, trade liberalization as well as constantly weakening role of the nation states seem to suggest that corporations will play bigger and bigger role in society. In particular, there is an expectation that corporations will increasingly engage in voluntary actions targeting their employees, local community and the natural environment. The purpose of this article is to answer the following question: what will be the future of CSR in Europe? In order to answer this question the Delphi study has been carried out among more than 500 experts representing numerous European countries. The article also presents the importance of different groups of stakeholders as well as CSR policies in stimulating the future role of socially responsible corporate behavior. Finally, the paper reveals the future trends that - according to experts - will affect the growth of the CSR importance in the selected sectors, i.e. automotive, construction, IT, retail and textile.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amable K., The diversity of modern capitalism, Oxford University Press, Oxford 2003.
 2. Beck U., What Is Globalization?, Polity Press, Cambridge, UK 2000.
 3. Bolger F., Wright G., Improving the Delphi process: Lessons from social psychological research, "Technological Forecasting and Social Change" 2011, No. 78 (9), pp. 1500-1513.
 4. Campbell L., Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility, "Academy of Management Review" 2007, No. 32 (3), pp. 946-967.
 5. Carroll A. B., Corporate social responsibility evolution of a definitional construct, "Business & Society" 1999, No. 38 (3), pp. 268-295.
 6. Chandler A. D. Jr., Mazlish B. (eds.), Leviathans: Multinational Corporations and the New Global History, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2005.
 7. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Crouch C., Privatized Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime, "British Journal of Politics and International Relations" 2009, No. 11 (3), pp. 382-399.
 9. Dawkins J. S., Lewis S., CSR in Stakeholde Expectations: And Their Implication for Company Strategy, "Journal of Business Ethics" 2003, No. 44 (2-3), pp. 185-193.
 10. EU Commission, Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels, 18 July 2001.
 11. Fox T., Ward H., Howard B., Public sector roles in strengthening corporate social responsibility: A baseline study, World Bank Washington, DC 2002.
 12. Freeman R. E., Velamuri S. R., A new approach to CSR: Company stakeholder responsibility, 2008, available at SSRN 1186223.
 13. Gasparski W. (red.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 14. Hall P. A., Soskice D., Varieties of capitalism and institutional complementarities, Springer US, 2004, pp. 43-76.
 15. Hine J. A., Preuss L. "Society is out there, organisation is in here": On the perceptions of corporate social responsibility held by different managerial groups, "Journal of Business Ethics" 2009, No. 88 (2), pp. 381-393.
 16. Hiss S., From implicit to explicit corporate social responsibility: Institutional change as a fight for myths, "Business Ethics Quarterly" 2009, No. 19 (3).
 17. Hussein M. M., Corporate social responsibility from the corporate perspective: A Delphi study of selected information technology companies, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, ProQuest Information and Learning Company, Capella University, August 2006.
 18. Husted B. W., Corporate Social Responsibility Practice from 1800-1914: Past Initiatives and Current Debates, "Business Ethics Quarterly" 2015, Vol. 25, Iss. 1, pp. 125-141.
 19. Hys K., Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres sensoryczno-motoryczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2014, nr 10, s. 107-114.
 20. Jenkins R., Globalization, corporate social responsibility and poverty, "International Affairs" 2005, No. 81 (3), pp. 525-540.
 21. Kang N., Moon J., Institutional complementarity between corporate governance and corporate social responsibility: A comparative institutional analysis of three capitalisms", "Socio-Economic Review" 2011, No. 10 (1), pp. 85-108.
 22. Kaul I., Conceiçâo P., Le Goulven K., Mendoza R. U. (eds.), Providing Global Public Goods, Oxford University Press, Oxford 2003.
 23. Kudłak R., Low K. Y., Special Issues Dedicated to CSR and Corporate Sustainability: A Review and Commentary, "Long Range Planning" 2015, 48 (3), pp. 215-227.
 24. Landeta J., Current validity of the Delphi method in social sciences, "Technological Forecasting and Social Change" 2006, Vol. 73, Iss. 5, pp. 467-482.
 25. Linstone H. A., Turoff M., The Delphi method. Techniques and applications, Addison- -Wesley Pub. Co., 2002.
 26. Linstone H. A., Turoff M., The Delphi method: Techniques and applications (Vol. 29), Addison-Wesley Reading, MA 1975.
 27. Manoliadis O., Tsolas I., Nakou A., Sustainable construction and drivers of change in Greece: a Delphi study, "Construction Management and Economics" 2006, No. 24 (2), pp. 113-120.
 28. Matten D., Moon J., "Implicit" and "explicit" CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, "Academy of Management Review" 2008, No. 33 (2).
 29. Mitchell R. K., Agle B. R., Wood D. J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, No. 22 (4), pp. 853-886.
 30. Monshipouri M., Welch C. E., Kennedy E. T., Multinational corporations and the ethics of global responsibility: problems and possibilities, "Human Rights Quarterly" 2003, No. 25 (4), pp. 965-989.
 31. Neuendorf K. A., The content analysis guidebook, Sage Publications, 2002.
 32. Palazzo G., Scherer A. G., Corporate social responsibility, democracy, and the politicization of the corporation, "Academy of Management Review" 2008, No. 33 (3), pp. 773-775.
 33. Preuss L., Haunschild A., Matten D., Trade unions and CSR: A European research agenda, "Journal of Public Affairs 2006", No. 6 (3-4), pp. 256-268.
 34. Scherer A. G., Palazzo G., Toward a political conception of corporate responsibility: Business and society seen from a Habermasian perspective, "Academy of Management Review" 2007, No. 32 (4), pp. 1096-1120.
 35. Steurer R., The role of governments in corporate social responsibility: characterising public policies on CSR in Europe, "Policy Sciences" 2010, No. 43 (1), pp. 49-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu