BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Izabela (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wybrane dylematy dotyczące rachunkowości w procesie zarządzania ryzykiem w firmie
The Chosen Problems of Accounting in Risk Management Process of the Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 311-322, rys., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie rachunkowością, Ryzyko w przedsiębiorstwie
Risk management, Management of accounting, Enterprise risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz wskazanie na wybrane instrumenty rachunkowości służące minimalizacji ryzyka. Zagadnienia omówione w opracowaniu stanowią podstawę do uświadomienia firmom możliwości zarządzania ryzykiem.
W opracowaniu artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: metodę intuicyjną, mającą na celu wstępne rozpoznanie problemu oraz metodę analizy literatury. (fragment tekstu)

This article presents different aspects of company risk management. A risk always accompanies an economic activity. The meaning of risk, the relationship between risk and accounting, the significance of fiscal risk are described in the article. Moreover, the role of information given by accounting management in risk management process is presented.
The article is theoretical in nature and is based on the selected literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran W. (2011), Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej [w:] K. Kiziukiewicz (red.), "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 625.
 2. Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 3. Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa.
 4. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 5. Holliwell J. (2001), Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, K.E. Liber, Warszawa.
 6. Jarugowa A. (1992), Rachunkowość finansowa, RAFiB, Łódź.
 7. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (1997), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 8. Kaczmarek T.T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 9. Kaplan R., Atkinson A. (1998), Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey.
 10. Kufel T. (2007), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego [w:] Kiziukiewicz K. (red.) Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 11. Lucey T. (1992), Management Accounting, DP Publication LTD, Aldin Place, London
 12. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (2005), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2007), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 14. Moeller R. (2011), Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Nadolska A. (2006), Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców, http://knpf.ug.edu.pl/wp-content/publikacje/Aleksandra3.pdf, dostęp: 20 kwietnia 2017.
 16. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 17. Nogalski B, Surawski B.M. (2003), Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.) Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, Zakamycze, Kraków.
 18. Nowak E. (2000), Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, "Controlling i rachunkowość zarządcza", nr 5.
 19. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 21. Nowak E. (red) (2010), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 22. Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Karmańska A. (red.) (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 24. Sachs K. (2005), Na fiskusa nie ma polisy, "Rzeczypospolita", nr 95.
 25. Smaga E. (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 26. Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 27. Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wyd. UŁ, Łódź.
 28. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 29. Tkaczyk T.P. (2002), Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa.
 30. Zeliaś A. (red.) (1998,) Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu