BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar organizacyjnego uczenia się: przegląd propozycji wybranych autorów i empiryczna weryfikacja rekomendowanego narzędzia
Organizational learning measurement: literature review and empirical verification of the recommended measurement tool
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 87-101, bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metody pomiarowe, Pomiary, Metody organizatorskie
Measuring methods, Measurement, Organizational methods
Abstrakt
Badacze planujący przeprowadzenie badań związków między zmiennymi organizacyjnymi stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wybór metody pomiaru tych zmiennych. Organizacyjnemu uczeniu się, jako umiejętności niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa, uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej oraz efektywności poświęcono dużo uwagi w literaturze dotyczącej zarządzania. Dużo uwagi poświęcono także opracowaniu narzędzi do pomiaru zjawisk z nim związanych. Jednak zamiast empirycznie weryfikować i systematycznego doskonalić istniejące narzędzia, badacze przedstawiają coraz to nowe propozycje. Skutkuje to problemem wyboru spośród wielu istotnie różniących się od siebie, niezweryfikowanych bądź słabo zweryfikowanych skal. Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie tego wyboru osobom planującym ujęcie organizacyjnego uczenia się w swoich modelach badawczych. Artykuł zawiera opis propozycji wybranych autorów, przedstawienie argumentów skłaniających autora do zarekomendowania skali Jerez-Gomez i in. oraz opis wyników przeprowadzonego dwukrotnie testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości. W załączniku do artykułu przedstawiono tłumaczenie skali na język polski.(abstrakt oryginalny)

In order to test relationships between organization learning and other variables using quantitative methods, we need to measure them. In subject literature a number of instruments have been proposed to measure phenomena connected with organization learning, however, almost every time researchers try out different instruments that differ significantly from previous ones, or attempt to build brand new scales. This results in a wide variety of measurement tools whose empirical verification tends to be reduced to a single use. The paper contains a description of more interesting measurement instruments in the Author's selection, arguments in favour and in recommendation of the Jerez-Gomez et al. scale, as well as a description of experiments carried out on two samples of Polish companies of medium size tested twice with the scale. A translation of the scale from the English language is presented, and results of testing with Cronbach's alpha, where both for the scale and for its four dimensions satisfactory reliability indices were obtained.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bontis N., Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows of knowledge, "Academy of Management Proceedings" 1999, No. 1.
 2. Bontis N., Crossan M. M., Hulland J., Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows, "Journal of Management Studies" 2002, No. 39 (4).
 3. Cangelosi V. E., Dill W. R., Organizational learning: Observations toward a theory, "Administrative Science Quarterly" 1965.
 4. Chan C. C., Examining the relationships between individual, team and organizational learning in an Australian hospital, "Learning in Health and Social Care" 2003, No. 2 (4).
 5. Cohen W. M., Levinthal D. A., Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, No. 35.
 6. Czerniachowicz B., Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, Kopycińska D. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 7. Garvin D. A., Edmondson A. C., Gino F., Is yours a learning organization?, "Harvard Business Review" 2008, No. 86 (3).
 8. Goh S., Richards G., Benchmarking the learning capability of organizations, "European Management Journal" 1997, No. 15 (5).
 9. Iversen J., Nielsen P. A., Norbjerg J., Situated assessment of problems in software development, "Database for Advances in Information Systems" 1999, Vol. 30, No. 2.
 10. Jerez-Gomez P., Céspedes-Lorente J., Valle-Cabrera R., Organizational learning capability: a proposal of measurement, "Journal of Business Research" 2005, No. 58 (6).
 11. Kazanjian R. K., Relation of dominant problems to stages of growth in technology-based new ventures, "Academy of Management Journal" 1988, Vol. 31, No. 2.
 12. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 13. Kulkarni U., St. Louis R., Organizational self assessment of knowledge management maturity, AMCIS 2003 Proceedings, 2003.
 14. Lähteenmäki S., Toivonen J., Mattila M., Critical aspects of organizational learning research and proposals for its measurement, "British Journal of Management" 2001, No. 12 (2).
 15. Marsick V. J., Watkins K. E., Demonstrating the value of an organization's learning culture: the dimensions of the learning organization questionnaire, "Advances in Developing Human Resources" 2003, Vol. 5, No. 2.
 16. Mutafelija B., Stromberg H., Systematic process improvement using ISO 9001: 2000 and CMMI, Artech House, Boston - London 2003.
 17. Phelps R., Adams R., Bessant R., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, "International Journal of Management Reviews" 2007, Vol. 9, No. 1.
 18. Rudawska A., The learning organization idea in the context of organizational learning and knowledge management, "International Journal of Contemporary Management" 2013, No. 12.
 19. Rudawska A., Zdolność do organizacyjnego uczenia się jako kluczowa dynamiczna zdolność organizacji, [w:] Perspektywa strategiczna w zarządzaniu - wybrane zagadnienia, Rudawska A. (red.), Wydawnictwo West End, Szczecin 2013.
 20. Sadler-Smith E., Spicer D. P., Chaston I., Learning orientations and growth in smaller firms, "Long Range Planning" 2001, No. 34 (2).
 21. Sinkula J. M., Baker W. E., Noordewier T., A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, and behaviour, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, No. 25 (4).
 22. Sopińska A., Zarządzanie wiedzą - moda czy konieczność?, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 23. Sysko-Romańczuk S., Lozano-Platonoff A., Rudawska A., Koncepcja organizacyjnego uczenia się - podstawowe perspektywy badawcze, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" 2007, nr 2.
 24. Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu