BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kliber Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Pomoc rozwojowa Francji dla krajów afrykańskich
Development Assistance of France for African Countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 5, s. 38-61, wykr., tab., bibliogr. s. 59-61
Słowa kluczowe
Pomoc finansowa, Modele panelowe, Wsparcie finansowe, Pomoc rozwojowa
Financial aid, Panel model, Financial support, Development aid
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F35, O55, P45
streszcz., summ., Badanie finansowane ze środków projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA nr DEC-2013/09/D/HS4/01849
Kraj/Region
Francja, Kraje afrykańskie
France, African countries
Abstrakt
W artykule dokonano analizy oficjalnej pomocy rozwojowej, udzielanej przez Francję krajom Afryki w latach 2001-2012. Pod pojęciem oficjalnej pomocy rozwojowej rozumie się przepływy finansowe kierowane przez instytucje państw dawców do określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych w celu wspierania rozwoju i dobrobytu krajów rozwijających się. Celem badania jest zweryfikowanie, czy deklarowane przez donatorów (tu Francję) kryteria udzielania wsparcia finansowego, określone m.in. w Milenijnych Celach Rozwoju (zdefiniowanych na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2000 r.), mają pokrycie w wielkości faktycznych przepływów finansowych. Analizie poddano dane na temat wielkości pomocy rozwojowej krajów z lat 2001-2012, w podziale na następujące podgrupy: kraje będące historycznymi koloniami oraz niebędące nimi i kraje posiadające zasoby surowców naturalnych oraz ich nieposiadające. Dla każdej podgrupy oszacowano model panelowy z efektami stałymi. Stwierdzono, że jakkolwiek w sferze postulatów francuskiej polityki zagranicznej podnoszone są głównie kwestie rozwoju i walki z ubóstwem, struktura odbiorców pomocy rozwojowej udzielanej przez Francję jest istotnie uzależniona od wspólnej przeszłości kolonialnej, zasobności w źródła energii (ropa, gaz, uran), poziomu migracji oraz bilateralnej wymiany handlowej. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the official development assistance provided by France to African countries within 2001-2012. The term official development assistance is understood as financial flows directed by the institutions of donor countries to a certain group of countries and multilateral institutions in order to support the progress and prosperity of developing countries. The aim of the study is to verify whether the criteria for granting financial support declared by the donors (in here: France) and determined by the Millennium Development Goals (defined by the UN General Assembly in 2000), are covered by actual financial flows. Data concerning the volume of the development assistance within 2001-2012 were analysed in the following subgroups of countries: the ones which were and were not historical colonies as well as countries with and without natural resources. For each subgroup, a panel model with fixed effects was estimated. It was stated that although mainly the development issues and anti-poverty campaign are postulated by the French foreign policy, the recipients structure of development assistance provided by France is largely dependent on the common colonial past, energy sources potential (oil, gas, uranium), migration level as well as bilateral trade exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2015). The Rise and Decline of General Laws of Capitalism. Journal of Economic Perspectives, vol. 29, no. 1, s. 3-28. Pobrane z: doi:http://dx.doi.org.00002b2l0704.
 2. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2012). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Reply. American Economic Review, vol. 102, no. 6, s. 3077-3110. Pobrane z: doi:http://dx.doi.org.00002b2l0704.han3.ue.poznan.pl/10.1257/ /aer.102.6.3077.
 3. Andrzejczak, K. (2014). Transfer of Technologies in Development Cooperation Models. W: I. Fi-lipovic (red.), M. Klacmer Calopa, F. Galetic, Economic and Social Development 7th International Scientific Conference Book of Proceedings, s. 184-196. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.
 4. Andrzejczak, K., Kliber, A. (2015). The Model of French Development Assistance - Who Gets the Help? Dynamic Econometric Models, vol. 15, s. 89-109.
 5. Babaci-Wilhite, Z., Macleans, A., Geo-JaJa, Shizhou, L. (2013). China's aid to Africa: competitor or alternative to the OECD aid architecture? International Journal of Social Economics, vol. 40, no. 8, s. 729-743.
 6. Birdsall, N., Rodrik, D., Subramanian, A. (2005). How to Help Poor Countries. Foreign Affairs, vol. 84, no. 4, s. 136-152.
 7. Bräutigam, D. (2011). Aid "With Chinese Characteristics": Chinese Foreign Aid and Development Finance Meet the OECD-DAC Aid Regime. Journal of International Development, vol. 23, no. 5.
 8. Burnside, C., Dollar D. (2000). Aid, Policies, and Growth. American Economic Review, vol. 90, no. 4, s. 847-868. DOI: 10.1257/aer.90.4.847.
 9. Chafer, T., Cumming, G. (2011). From Rivalry to Partnership? New Approaches to the Challenges of Africa. Burlington: Ashgate Publishing Company.
 10. Chaponniere, J., Comolet, E., Jacquet, P. (2009). Les pays emergents et l'aide au developpement (Emerging Countries and Foreign Aid Policy. With English summary). Revue D'economie Financiere, vol. 95, s. 173- 188.
 11. Charnoz, O., Severino, J.-M. (2007). Aide publique au développement, Coll Reperes. Paris: La Découverte.
 12. Chauvet, L., Collier, P. (2009). Elections and Economic Policy in Developing Countries. Economic Policy, vol. 59, s. 509.
 13. Chou, T. (2012). Does Development Assistance Reduce Violence? Evidence from Afghanistan. Economics of Peace and Security Journal, vol. 7, no. 2, s. 5-13.
 14. Cochran, W.G., Cox G.M. (1957). Experimental Designs, John Wiley & Sons.
 15. Cottrel, A., Lucchetti, R.J. (2014). Gretl User's Guide, GNU Regression, Econometrics and Time-series Library. Pobrane z: http://gretl.sourceforge.net/gretl-help/gretl-guide.pdf.
 16. Crescenzi, M.C., Enterline, A.J., Long, S.B. (2008). Bringing Cooperation Back W: A Dynamic Model of Interstate Interaction. Conflict Management and Peace Science, vol. 25, no. 3, s. 264-280.
 17. Doucouliagos, H., Paldam, M. (2013). Explaining development aid allocation by growth. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, vol. 2, no. 1, s. 21- 41.
 18. Easterly, W., Pfutze, T. (2008). Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. Journal of Economic Perspectives, vol. 22, no. 2, s. 29-52.
 19. Eyben, R. (2012). Struggles in Paris: the DAC and the purposes of development aid. European Journal of Development Research, vol. 25, no. 1, s. 78-91.
 20. Gore, C. (2013). The New Development Cooperation Landscape: Actors, Approaches, Architecture. Journal of International Development, vol. 25, s. 769-786. DOI: 10.1002/jid.2940.
 21. Harman, S., Williams, D. (2014). International development in transition. International Affairs, vol. 90, no. 4, s. 925-941. DOI:10.1111/1468-2346.12148.
 22. Hausman, J.A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, vol. 46, s. 1251- -1271.
 23. Hsiao, Ch. (2013). Analysis of Panel Data, Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Hugon, P. (2008). L'economie du développement et la pensée francophone. Paris: Editions des Archives Contemporaines.
 25. Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper, no. 5430. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=1682130.
 26. Kim, S., Lightfoot, S. (2011). Does "DAC-Ability" Really Matter? The emergence of non-DAC Donors: Introduction to Policy Arena. J. Int. Dev., no. 23, s. 711-721. DOI: 10.1002/jid.1795.
 27. Kmita, J. (1991). Essays on the Theory of Scientific Cognition. Warszawa, Dordrecht/Boston/London: PWN - Polish Scientific Publishers, Kluwer Academic Publishers.
 28. Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem program GRETL. Warszawa: PWN.
 29. Lewis, W.A. (1955). Theory of Economic Growth. London: George Allen & Unwin Ltd.
 30. MAE (2015). Informacje ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Ministere des Affaires étrangeres). Pobrano z: http://www.diplomatie.gouv.fr, dostęp: 02.2015 r.
 31. McEwan, C., Mawdsley, E. (2012). Trilateral Development Cooperation: Power and Politics in Emerging Aid Relationships. Development and Change, vol. 43, no. 6, s. 1185-1209.
 32. Milczarek, A. (2014). Africa as a New Potential of the Global Economy. Journal of International Studies, vol. 7, no. 2. DOI: 10.14254/2071-8330.2014/7- 2/13.
 33. OECD (2012). Strategy for Development. Adopted at the Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 23-24 May 2012. Pobrane z: http://www.oecd.org/development/50452316.pdf.
 34. Page, S., Willem te Velde, D. (2004). Foreign Direct Investment by African Countries. Pobrano z: http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi- assets/publications-opinion-files/5739.pdf, dostęp 25.09.2015 r.).
 35. Quadir, F. (2013). Rising Donors and the New Narrative of "South-South" Cooperation: What Prospects for Changing the Landscape of Development Assistance Programmes? Third World Quarterly, vol. 34, no. 2, s. 321-338. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2013.775788.
 36. Simplice, A. (2014). Development thresholds of foreign aid effectiveness in Africa. International Journal of Social Economics, vol. 41, no. 11, s. 1131-1155.
 37. Walker, M. (2008). Indian Ocean Nexus. Wilson Quarterly, vol. 32, no. 2, s. 21-28.
 38. Williams, J.H. (2014). US foreign aid. Asian Education and Development Studies, vol. 3, no. 1, s. 11-30.
 39. Williamson, J. (2004). The Strange History of the Washington Consensus. Journal of Post Keyne-sian Economics, vol. 27, no. 2, s. 195-206.
 40. Witkowski, B. (2012). Modele danych panelowych. W: M. Bazyl, M. Gruszczyński (red.), M. Książek, M. Owczarczuk, A. Szulc, A. Wiśniowski, B. Witkowski, Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Wolters Kluwer SA.
 41. Woods, N. (2008). Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development assistance. International Affairs, no. 84, s. 1205-1221. DOI:1ü.1111/j.1468--2346.2008.00765.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu