BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszewski Krzysztof (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków - rekonesans
Media literacy as a component of the media competence of young Poles generation - reconnaissance
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 75-90, tab.
Media Studies
Słowa kluczowe
Media, Edukacja, Wiedza, Młodzież
Media, Education, Knowledge, Youth
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dojrzałe używanie mediów, zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy, wymaga odpowiedniego poziomu kompetencji medialnych. Jednym ze składników tych kompetencji jest wiedza o mediach. Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimazjalnych w celu wstępnego rozpoznania ich poziomu wiedzy m.in. o różnego typu mediach, postaciach w nich obecnych, przekazach czy gatunkach(abstrakt oryginalny)

Mature use of the media, both in the role of sender and receiver, requires an appropriate level of media literacy. The knowledge about the media is one of the components of media literacy. The article contains the results of the research which was carried out among students from secondary school. The study aims at presenting initial diagnosis of their media knowledge. This includes, above all, knowledge on media types, genres and so on.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice 2008
  2. A. Ogonowska, Kompetencje medialne [w:] O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. M. Federowicz, S. Ratajski, Warszawa 2015
  3. Study on assessment criteria for media literacy levels. Final report, red. P. Celot, Brussels 2009, ec.europa. eu/assets/eac/culture/.../literacy-criteria-report_en.pdf [dostęp: 08.12.2016].
  4. Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, red. A. Gruhn, I. Brzozka-Złotnicka, Warszawa 2014, https://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje [dostęp: 08.12.2016].
  5. M. Filiciak i in., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010.
  6. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu