BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dochody podatkowe w krajach Unii Europejskiej
Tax Revenues in the European Union Countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 5, s. 79-99, wykr., tab., bibliogr. s. 98-99
Słowa kluczowe
Dochód podatkowy, Analiza skupień, Harmonizacja, Hierarchiczne metody klasyfikacyjne
Tax revenue, Cluster analysis, Harmonisation, Hierarchical classification methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C10, H20, H24, H25
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest zanalizowanie dochodów podatkowych oraz zbadanie podobieństwa krajów Unii Europejskiej (UE) pod względem wpływów z tytułu wybranych podatków - głównie VAT, CIT, PIT oraz podatku akcyzowego. Ocenie poddano kraje UE w okresie między 2003 r. (tj. rokiem poprzedzającym największe rozszerzenie UE) a 2012 r. (z uwagi na kompletność danych). Porównano stawki podatków i strukturę dochodów podatkowych w krajach UE, a następnie dokonano oceny ich podobieństwa przy wykorzystaniu narzędzi analizy skupień. Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces harmonizacji, który następował w badanym okresie, nie wywarł znaczącego wpływu na upodobnienie się struktury dochodów podatkowych krajów UE. O strukturze tej wydają się nadal decydować np. względy społeczne, ekonomiczne czy historyczne mające wpływ na tworzenie systemów podatkowych w poszczególnych krajach UE. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse tax revenues and examine similarities of selected tax revenues (mainly VAT, CIT, PIT and excise duty) in the European Union countries. The analysis of the EU members concerns the period between 2003 (i.e. the year preceding the biggest enlargement of the EU) and 2012 (due to data completeness). Tax rates and the structure of tax revenues in the EU countries were compared and then the cluster analysis was applied to assess the similarity of tax revenues. The analysis suggests that the process of tax harmonization, which took place in the period considered, did not exert a significant impact on the similarity of the structure of tax revenues in the EU countries. The structure seems to be still determined by e.g. social, economic or historical factors, which influenced the tax systems creation in particular EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bénassy-Quéré, A., Trannoy, A., Wolff, G. (2014). Tax Harmonization in Europe: Moving Forward. Les notes du conseild'analyse économique, no. 14.
 2. European Commission (2015). VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Pobrano z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/ /rates/vat_rates_en.pdf (dostęp 20.05.2016 r.).
 3. Eurostat (2014). Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Eurostat Statistical Books.
 4. Eurostat (2015). Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Eurostat Statistical Books.
 5. Faria, A.G.A. (1995). Tax Coordination and Harmonization. W: P. Shome (red.), Tax Policy Handbook. Washington: IMF.
 6. Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 7. Gravelle, J.G. (2015). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. CSR Report no. R40623.
 8. Hitiris, T. (2003). European Union Economics. London: Pearson Education.
 9. Kopits, G. (1992). Tax Harmonization in the European Community: Policy Issues and Analysis. Washington: International Monetary Fund.
 10. Koske, I. (2013). Fiscal Devaluation - Can it Help to Boost Competitiveness? OECD Economics Department Working Papers, no. 1089. Paris: OECD Publishing.
 11. Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
 12. Mojena, R. (1977). Hierarchical Grouping Methods and Stopping Rules: an Evaluation. The Computer Journal, vol. 20, no. 4.
 13. OECD (2015). The State of Public Finances 2015. Strategies for Budgetary Consolidation and Reform in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
 14. Oręziak, L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
 15. Oręziak, L. (2009). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Owsiak, S. (1999). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Owsiak, S. (2008). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej. W: U. Płowieć (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 18. Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 19. Pirvu, D. (2012). Corporate Income Tax Harmonization in the European Union. Palgrave Macmil-lan.
 20. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, t. 3. Kraków: StatSoft®.
 21. Ward, J.H. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, vol. 58, no. 301.
 22. ZEW (2014). Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology. Final Report, Mannheim.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu