BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiuk-Krajewska Karina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Public relations - między samoopisem a autoprezentacją. Badania własne
Public Relations - Between Seldescription and Selfpresentation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 173-186, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Językoznawstwo
Public relations, Linguistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi prezentację badań własnych przeprowadzonych za pomocą metodologii kwantytatywno-korpusowych badań nad językiem i komunikacją w oparciu o teorię językowego obrazu świata (JOS). Badany korpus został zbudowany z tekstów zamieszczonych w zakładkach typu "o mnie" na stronach internetowych agencji/firm public relations. Badanie prowadzi do rekonstrukcji samoopisu i autoprezentacji, jakie prezentowane są w tego typu tekstach. Autorka przedstawia frekwencję dominujących leksemów oraz zestawia wyłaniający się stąd sposób definiowania i rozumienia public relations, określania jego granic oraz relacji wobec innych działań wizerunkowych, a także wartości konstytuujących profesjonalną tożsamość branży w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Text is based on linguistic quantitative methodology and the theory of language representation of the world (JOS). Author presents her own surveys and analysis concerning the presentation and selfdecription contained in text corpus based on websites of polish PR agencies.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anusiewicz J. (1999), Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 277-307.
 2. Bartmiński J. (2009), Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 3. Furman W. (2006), Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Graszewicz M. (2011), Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 5. Grzegorczykowa R. (1990), Pojęcie językowego obrazu świata [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 41-49.
 6. Knecht Z. (2005), Racjonalne public relations. Budowa działu, instrumenty, studia przypadków, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Olędzki J. (red.) (2007), Public relations, społeczne wyzwania, ASPRA-JR, Warszawa.
 8. Olędzki J. (2014), PR nie zawsze znaczy public relations. Wyniki badań ogólnopolskich, http://www.proto.pl/artykuly/pr-nie-zawsze-znaczy-public-relations-wyniki-badanogolnopolskich (dostęp: 15.05.2016).
 9. Olędzki J., Tworzydło D. (2010), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pawlikowska A. (2012), Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu, "Oblicza Komunikacji", nr 5, s. 111-125.
 11. Pawłowski A. (1999), Metodologiczne podstawy wykorzystywania słowników frekwencyjnych w badaniu językowego obrazu świata [w:] A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski (red.), Przeszłość w językowym obrazie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 81-99.
 12. Pawłowski A. (2001), Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Pawłowski A. (2003), Lingwistyka korpusowa - perspektywy i zagrożenia, "Polonica", nr XXII-XXIII, s. 19-32.
 14. Rozwadowska B. (2002), Public Relations. Teoria - praktyka - perspektywy, Studio Emka, Warszawa.
 15. Sambor J. (1972), Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 16. Seitel F.P. (2003), Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa.
 17. Stasiuk-Krajewska K. (2012), Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 18. Tokarski R. (2001), Słownictwo jako interpretacja świata [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 343-370.
 19. Tworzydło D. (red.) (2016), 25 lat branży PR w Polsce, Newsline.pl, Rzeszów.
 20. Ulidis M. (2013), Blog a językowy obraz świata partii politycznej. Analiza kwantytatywno- -korpusowa na przykładzie komunikacji Platformy Obywatelskiej, "Nowe Media", nr 4, s. 111-136.
 21. Wojcik K. (2005), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa.
 22. [www 1] http://www.proto.pl/aktualnosci/ranking-press-partnersi-po-raz-osmy-na-czeleheadlines- z-najwieksza-dynamika-przychodow (dostęp: 15.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu