BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Brzustewicz Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Podarunki jako narzędzie budowania wysokiej jakości relacji biznesowych
Gifts as a Tool to Build High Quality Business Relationships
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 12-18, rys., bibliogr. 32 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Rynek instytucjonalny, Relacje partnerskie, Relacje z klientami, Marketing relacji
Business to Business (B2B), Partner relationships, Relationships with customers, Relationship marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opisanie specyfiki wręczania podarunków (prezentów) na rynku B2B w Polsce, a także ocena wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. W rozważaniach autorzy wykorzystali metodę krytycznej analizy literatury, a także wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 lokalnych przedsiębiorstw. Badanie zrealizowano metodą częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe the specificity of gift giving on the B2B market in Poland, as well as the assessment of their role in building relationships in business. The authors used a method of critical analysis of the literature and the results of a survey conducted in February 2016 of 16 managers from 4 local companies operating in Poland. The research was carried out in the form of semi-structured interviews. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belk Russel William. 1977. Gift-Giving Behavior. University of Illinois: Urbana-Champaign.
 2. Biggemann Sergio, Francis Buttle. 2005. Conceptualising Business-to-Business Belationship Value, paper presented at the 21st Annual Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, 1-3 September, Rotterdam, Netherlands.
 3. Camerer Colin. 1988. "Gifts as Economic Signals and Social Symbols". American Journal of Sociology 94: 180-214.
 4. Chong Yen Wan, Saari Ahmad. 2015. "Exploring Malaysian Business Undergraduales' Perceptions on Managing Corporate Corruption". American Journal of Economics 5(2): 95-97.
 5. Crosby Lawrence, Kenneth Evans, Deborah Cowles. 1990. "Relationship Quality in Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective". Journal of Marketing 54 (July): 68-81.
 6. Davies Suzanne. 1996. "The art of corporate gift giving". Incentive 167 (8): 1-27.
 7. Duncan Tom, Sandra Moriarty. 1998. "A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships". Journal of Marketing 62 (April): 1-13.
 8. Fan Ying. 2006. "Promoting Business with Corporate Gifts - Major Issues and Empirical Evidence". Corporate Communication: An International Journal 11 (1): 43-55.
 9. Ferraro Gary, Elizabeth Brody. 2012. Cultural Dimension of Global Business. London & New York: Routlege.
 10. Gesteland Richard R. 2000. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: PWN.
 11. Gummesson Evert. 1994. "Making Relationship Marketing Operational". International Journal of Service Industry Management 5 (5): 5-20.
 12. Gil-Saura Irene, Marta Frasquet-Deltoro, Amparo Cervera-Taulet. 2009. "The value of B2B relationships". Industrial Management S'Data Systems 109 (5): 593-609.
 13. Hakansson Hakan, Ivan Snehota. 1995. Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London & New York.
 14. Joy Annamma. 2001. "Gift Giving in Hong Kong and the Continuum of Social Ties". Journal of Consumer Research 28 (September): 239-256.
 15. Kanter Rosabeth Moss. 1994. "Collaborative advantage: successful partnerships manage the relationship, not just the deal". Harvard Business Beview July-August: 96-108.
 16. Katz Dana, Arthur Caplan, Jon Merz. 2003. "All Gifts Large and Small". American Journal of Bioethics 3 (3): 39-46.
 17. Mitręga Maciej. 2008. "Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B". Marketing i Rynek (3): 13-19.
 18. Morgan Robert, Shelby Hunt. 1994. "The Commitment -Trust Theory of Relationship Marketing". Journal of Marketing 58 (July): 20-38.
 19. Paris Dubravka. 2015. "Business Gift Giving Etiquette". Journal of Accounting and Management 5(2): 45-52.
 20. Parker Barbara. 2005. Introduction to Globalization and Business. Relationships and Responsibilities. SAGE Publications: Thousand Oaks, CA.
 21. Rauyruen Papassapa, Kenneth Miller. 2007. "Relationship Quality as a Predictor of B2B Customer Loyalty". Journal of Business Research 60 (1): 21-31.
 22. Shaladi Bassam. 2012. "Business relationship development and the influence of psychic distance", Innovative Marketing 8 (3): 73-80.
 23. Sheng Shibin, Kevin Zheng Zhou, Julie Juan Li. 2011. "The Effects of Business and Political Ties on Firm Performance: Evidence from China". Journal of Marketing 75 (January): 1-15.
 24. Sherry John. 1983. "Gift Giving in Anthropological Perspective". Journal of Consumer Research 10 (2): 157-168.
 25. Smith Brock. 1998. "Buyer-Seller Relationships: Bonds, Relationship Management and Sex-Type". Canadian Journal of Administrative Sciences 15 (1): 76-92.
 26. Sudolska Agata. 2011. Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń.
 27. Tkaczyk Jolanta. 2007. "Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny". Marketing i Rynek 8: 9-14.
 28. Trang Nguyen, Nigel Barrett, Nguyen Tho. 2003. Cultural Sensitivity and Its Impact on Business Relationship Quality. The paper was published at the 19th IMP-conference in Lugano, Switzerland.
 29. Tuten Tracy, David Urban. 2001. "A Model of Partnership Formation and Success". Industrial Marketing Management 30 (2): 149-164.
 30. Williams Kaylene. 2012. "Соrе Qualities of Successful Marketing Relationships". Journal of Management and Marketing Research 10 (May): 1-29.
 31. Katz Lothar. 2008. "Negotiating International Business - Poland", http://www.leadershipcrossroads.com/mat/cou/Poland.pdf (dostęp: 08.05.2016).
 32. Mayet Caroline, Karen Pine. 2010. "The Psychology of Gift Exchange". University of Hertfordshire. Internal Report 2010. http://karenpine.com/wp-content/uploads/2011/07/The-Psychology-of-Gift-Exchange.pdf (dostęp: 10.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu