BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Marcin (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Implementation of ambient marketing by organizations in Poland
Wdrażanie ambient marketingu przez organizacje w Polsce
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 94-102, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Techniki promocji, Teoria marketingu
Marketing communication, Promotion techniques, Marketing theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22, M30, M31, M37
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestie dotyczące marketingowej funkcji zarządzania w organizacji, skupiając się na niekonwencjonalnym narzędziu promocyjnym - ambient marketingu. Po dokładnym zbadaniu samej idei i głównych cech ambient marketingu przedstawiono i skomentowano wyniki badań dotyczące działań i zapatrywań polskich organizacji w tej dziedzinie. Na koniec autor określa skalę, cele i percepcję skuteczności kampanii ambient marketingu w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the matters concerning the marketing function management within an organization, concentrating on unconventional promotional instrument - ambient marketing. After putting into scrutiny the very idea and main features of ambient marketing, the research results concerning activity and views of Polish organizations in this field are presented and commented. Finally, the author defines the scale, objectives and perception of efficiency of ambient campaigns in Poland. This is the research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa - sztuka marketingu szeptanego, Helion, Gliwice.
 2. Beckwith H. (2006), Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Helion, Gliwice.
 3. Borghini S., Visconti L.M., Anderson L., Sherry Jr. J.F. (2010), Symbiotic postures of commercial advertising and street art: Implications for creativity, "Journal of Advertising", No. 3/39.
 4. Cova B., Saucet M. (2015), The Secret Lives of Unconventional Campaigns: Street Marketing on the Fringe, "Journal of Marketing Communications", No. 21(1).
 5. Czerniawska E., Czerniawska-Far J. (2005), Psychologia węchu i pamięci węchowej, WAiP, Warszawa.
 6. Fonfara K. (2004), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 7. Hughes M. (2008), Marketing szeptany, MT Biznes, Warszawa.
 8. Levinson J.C. (2007), Guerilla Marketing. Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from your Small Business, 4th Edition, Houghton Mifflin, Boston.
 9. Levinson J.C. (2006), Reklama partyzancka - efektywna strategia dla małej firmy, Helion, Gliwice.
 10. Lindstrom M. (2009), BRAND sense - marka pięciu zmysłów, Helion, Gliwice.
 11. Lisiecki M. (2010), Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach, (in:) Lisiecki M. (Ed.), Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 12. Mazurek G. (2007), Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Newsom D., Scott A., Vanslyke T. J. (2013), This is public relations. The realities of public relations, Wadsworth, Boston.
 14. Vitale J. (2008), Nowa psychologia sprzedaży i marketingu, Helion, Gliwice.
 15. Żukowska J. (2010), Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu, (in:) Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. (red.), Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, Centrum Badań i Ekspertyz UE, Katowice.
 16. Rynek ambientu w Polsce. Opinie i oceny, (2012), a report drown up by TNS OBOP, commissioned by Krewcy Krawcy agency, Warszawa.
 17. http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=845 [access: 17.12.2015].
 18. http://www.labber.pl/konsumenci-sa-coraz-mniej-podatni-na-reklamy/ [access: 20.12.2015].
 19. http://www.blog.ambnetmedia.pl/projekty-zrealizowane/ambient-marketing-czyli-odejscie-odstandardu/ [access: 20.11.2015].
 20. http://www.mp-studio.pl/spadek_skutecznosci_reklamy/ [access: 20.11.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu