BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Krejner-Nowecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Tomczyk Emilia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Własność skarbu państwa a obecność kobiet w radach nadzorczych. Badanie spółek notowanych na gpw w warszawie
Government ownership and female presence on corporate boards. Evidence from polish listed companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 103-118, tab., bibliogr. 26 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Pozycja kobiety w społeczeństwie, Rada nadzorcza, Spółki giełdowe
Women's position in society, Supervisory board, Stock market companies
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia trendów dynamiki obecności kobiet w organach polskich spółek giełdowych oraz identyfikacji, czy pewnego typu właściciele zwracają większą uwagę na różnorodność w radach niż inni. Artykuł przybliża wyniki badań przeprowadzonych na próbie 100 spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie na przestrzeni siedmiu lat (2008-2014). Uzyskane wyniki wskazują, że w badanym okresie udział kobiet w radach nadzorczych kształtował się na stałym poziomie 10-11%, przy obecności co najmniej jednej kobiety w połowie rad nadzorczych. Analizy statystyczne wskazują, że obecność kobiet i udział w radach nadzorczych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie współwystępuje z udziałem Skarbu Państwa w strukturze własności, natomiast nie współwystępuje z udziałem innych typów akcjonariuszy (inwestor indywidualny, instytucjonalny, finansowy).(abstrakt oryginalny)

Results of a survey carried out on a sample of 100 largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange during seven years (2008-2014) prove that the share of women in supervisory boards in that period was on a fixed level of 10-11%, with at least one woman in half of supervisory boards. Statistical analyses show that presence and participation of women in supervisory boards of joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange coincides with the participation of the state in ownership structure, and does not coincide with participation of other types of shareholders (individual investor, institutional investor, financial investor).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams R., Ferreira F., Women in the boardroom and their impact on governance and performance, "Journal of Financial Economics" 2009, Vol 94, pp. 291-309.
 2. Adamska A., Mechanizmy sprawowania kontroli w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2 (6), s. 186-199.
 3. Aluchna M., Kobiety we władzach spółek: dyskusja rekomendacji Unii Europejskiej, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 1, s. 30-35.
 4. Berrone P., Makri M., Gómez-Mejia L. R., Executive compensation in North American high-technology firms: A contextual approach, "International Journal of Human Resource Management" 2008, Vol 19 (8), pp. 1534-1552.
 5. Bohdanowicz L., Ownership structure and female directors on two-tier boards: Evidence from Polish listed companies, 2012, http://ssrn.com/abstract=2117870 [12.12.2016].
 6. Böhler D., Rapp M., Wolff M., Director Networks, Firm Performance, and Shareholder Base, posted October 10, 2010, http://ssrn.com/abstract=1691241 [12.12.2016].
 7. Carleton W., Nelson J., Weisbach M., The influence of institutions on corporate governance through private negotiations: evidence from TIAA-CREF, "Journal of Finance" 1998, No. 53, pp. 1335-1363.
 8. Carter D., D'Souza F., Simkins B., Simpson W., The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance, "Corporate Governance: An International Review" 2010, No. 18 (5), pp. 396-414.
 9. CBOS, Kobiety w życiu publicznym, raport BS/34/2013, Warszawa, marzec 2013.
 10. Charles A., Redor E., Zopounidis C., The determinants of the existence of a critical mass of women on boards: A discriminant analysis, "Economics Bulletin" 2015, No. 35 (3), pp. 185-197.
 11. Dahlerup D., From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics, "Scandinavian Political Studies" 1988, No. 11 (4), pp. 275-297.
 12. Fundacja Liderek Biznesu, Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce, Warszawa, marzec 2015.
 13. Gul F., Srinidhi B., Ng A., Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices?, "Journal of Accounting & Economics" 2011, No. 51 (3), pp. 314-338. Huse M., Tacheva-Nielsen S., Hagen I., Woman and employee-elected board members, and their contributions to board control tasks, "Journal of Business Ethics" 2009, Vol. 89, pp. 581-597.
 14. Jurkus A., Park J., Woodard L., Women in top management and agency costs, "Journal of Business Research" 2011, Vol. 64, pp. 180-186.
 15. Kanter R. M., Men and women of the corporation, HarperCollins, New York 1977.
 16. Kidyba A. (red.), Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 17. Lisowska E. (red.), Polityka różnorodności w administracji centralnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 18. Nartowski Andrzej S. o corporate governance; Słownik wyrazów, http://www.andrzejnartowski. pl/2014/09/ [01.09.2015].
 19. O'Donnell S., Kennedy S., Women Controlling Consumer Spending Sparse among Central Bankers, "Bloomberg News" 2011, 25 July.
 20. Oehmichen J., Rapp M., Wolff M., Women on German management boards, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 2012, March, No. 82 (2), Supplement, pp. 95-125.
 21. Post C., Byron K., Women on boards and firm financial performance: A Meta-Analysis, "Academy of Management Journal" 2015, No. 58 (5), pp. 1546-1571.
 22. Postuła I., Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 23. Sealy R., Doldor E., Vinnicombe S., Increasing diversity on public and private sector boards Part 1 - How diverse are boards and why?, Cranfield School of Management, October 2009.
 24. Terjesen S., Singh V., Female presence on corporate boards: A multi-country study of environmental context, "Journal of Business Ethics" 2008, No. 83 (1), pp. 55-63.
 25. Torchia M., Calabro A., Huse M., Women Directors on Corporate Boards: From Tokenism to Critical Mass, "Journal of Business Ethics" 2011, No. 102, pp. 299-317.
 26. Wittenberg-Cox A., Maitland A., Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu