BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rącka Izabela (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce
The Quality of Information on the Real Estate Market in Poland
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 19-25, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Jakość informacji, Źródła informacji, Ceny nieruchomości
Real estate market, Information quality, Information source, Real estate prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, który charakteryzuje się między innymi brakiem dostępności pełnej informacji o popycie, podaży, cenach i cechach nieruchomości. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn problemów związanych z pozyskiwaniem danych oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz analizę danych transakcyjnych, ofertowych oraz katastralnych. W artykule omówiono cechy rynku nieruchomości warunkujące jakość informacji, źródła danych o nieruchomościach i zaproponowano sposób badania rynku. Wskazano także, jakie czynności powinny zostać podjęte, aby poprawić dostępność informacji, a tym samym zredukować różnice pomiędzy cenami transakcyjnymi a wartością i zmniejszyć ryzyko inwestowania w nieruchomości. Rozwiązaniem problemu jakości danych może być utworzenie kompleksowej bazy danych o nieruchomościach w całym kraju. (abstrakt oryginalny)

The real estate market is an imperfect market, which is reflected among others in the unavailability of full information about demand, supply, prices and features of real estate. This paper aims to identify the problems connected to data acquisition and suggests ways to resolve them. For this purpose literature research has been conducted and analysis of transactional, offer and cadastral data. Characteristics of the real estate market and the source of data have been indicated and a method of market research has been proposed. Steps which should be taken to improve the availability of information have been identified, and thus to reduce differences between transaction prices and the value and reduce the risk of investing in real estate. To solve the problem a complex database should be set up. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. de Mello Pedro Carvalho, Humberto Francisco Silva Spo-lador. 2004. Crises financeiras: urna historia de quebras, panicos e especulacóes domercado. Sao Paulo: Saint Paul Institute of Finance.
 2. Fanning Stephen F. 2014. Market Analysis for Real Estate, Second Edition. Chicago: Appraisal Institute.
 3. Foryś Iwona. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Gawron Henryk. 2012. Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania). Poznań: Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 5. Greer Gaylon E., Phillip Т. Kolbe. 2003. Investment Analysis For Real Estate Decisions. Chicago: Dearborn Real Estate Education.
 6. Grudzień Łukasz. 2012. "Koncepcja oceny jakości informacji o procesach w systemach zarządzania", W Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red Ryszard Knosa-la, 633-644. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 7. Hopfer Andrzej, Ryszard Cymerman (red.). 2009. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 8. Kałkowski Leszek (red.). 2003. Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
 9. Konowalczuk Jan. 2014. "The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland". Real Estate Management and Valuation 22 (2), 41-51.
 10. Kucharska-Stasiak Ewa. 2010. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kucharska-Stasiak Ewa, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski. 2012. Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Maliene Vida, Isabel Atkinson, Maruśka Subic Kovac, Andrea Podór, Judit Nyiri Mizseine, Robert Dixon-Gough, Józef Hernik, Maria Pazdan, Rimvydas Gaudeśius, Virginija Gurskiene. 2016. "Property Markets and Real Estate Valuation Practice in Central and Eastern Europe - Slovenia, Hungary, Poland and Lithuania", W Real Estate, Construction and Economic Development in Emerging Market Economies. New York: Routledge.
 13. Marinangeli Angelo, Albana Nako. 2015. "Residential Real Estate: Single and Multi-family Buildings", W European Real Estate. Asset Class Performance and Optimal Portfolio Construction, 67-83. Hampshire/New York: Palgrave Mac-millan.
 14. Miller Holmes. "The multiple dimensions of information quality", Information Systems Management 13(2), 1996, 79-82.
 15. Nadolna Bożena. 2013. "Jakość informacji na potrzeby analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013), 451-460.
 16. Nykiel Lechosław. 2008. Rynek mieszkaniowy w Polsce. Zeszyt Hipoteczny 25. Warszawa: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
 17. Rącka Izabela, Jerzy Krzempek. 2010. "Raport z badania stanu baz danych w Polsce". Rzeczoznawca Majątkowy 4 (68), 36-37.
 18. Ślusarski Marek, "Doskonalenie jakości informacji w powiatowych systemach geoinformacyjnych", Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, l/IH/2012, 41-47.
 19. Thrall Grant Ian. 2002. Business Geography and New Real Estate Market Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 20. Wiśniewski Radosław. 2011. "Efektywność a sprawność rynków nieruchomości - ujęcie teoretyczne". Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1), 37-46.
 21. NBP. 2015. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. Warszawa.
 22. Otodom, http://otodom.pl/ [dostęp: 10.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.4.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu