BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszołek Mariusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Styl życia w komunikacji społeczeństwa
Life-Style in Social Communication
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 187-197, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Styl życia, Komunikowanie społeczne, Polityka komunikacyjna, Stratyfikacja
Lifestyle, Social communication, Communication policy, Stratification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjna demograficzna stratyfikacja społeczeństwa daje nam pewien opis, a nie wyjaśnienie systemu społecznego, rozumianego ponadto jako zbiór ludzi. Opis ten nie oddaje jednak stratyfikacji komunikacyjnej, gdyż fakt bycia w określonym wieku, posiadania określonej płci, wykształcenia itp. nie świadczy (w ogóle ani przyczynowo w sposób możliwy do podania, wiążący i sprawdzalny) o sposobie komunikowania, o stosowaniu odpowiednich komunikacji, o komunikacyjnym braniu udziału w generowaniu społeczeństwa. Konieczne jest zatem znalezienie komunikacyjnych wyznaczników przynależności do społeczeństwa, rozumianego jako produkt mechanizmu komunikacji.(abstrakt oryginalny)

Traditional demographic stratification of society equips us with a description, but falls short of explaining the social system, which in the present approach is understood as a collection of people. This description, however, does not reflect communicational stratification, because being of a particular age, particular gender or having particular education does not indicate (either at all or causally, in a portrayable, binding or verifiable manner) one's manner of communication, use of communications or communicational participation in generating society. It is therefore necessary to identify communicational exponents of belonging in a society understood as a product of the mechanism of communication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fleischer M. (2007), Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  2. Hölscher B. (1998), Lebensstile durch Werbung? Zur Soziologie der Life-Style-Werbung, Westdeutscher Verlag, Opladen.
  3. janKomunikant (2012), Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  4. Lazer W. (1963), Life Style Concepts and Marketing [w:] S.A. Greyser (ed.), Towards Scientific Marketing, American Marketing Association, Chicago, s. 140-151.
  5. Luger K. (1992), Freizeitmuster und Lebensstile. Empirische Analysen zu Freizeitverhalten, expressiver Ungleichheit und Lebensqualitat in Westdeutschland, Marburg.
  6. Luhmann N. (1984), Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
  7. Penconek M. (2007), Badania segmentacyjne [w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawinctwo Psychologiczne, Gdańsk.
  8. Taubert P. (2006), Lebensstile und Mediennutzug. Theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhanlung, Munchen.
  9. Veal A.J. (2000), Leisure and Lifestyle. A Review and Annoted Bibliography, School of Leisure, Sport & Tourism, University of Technology, Sydney.
  10. Wszołek M. (2015), Reklama - operacjonalizacja pojęcia, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu