BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ Internetu na zachowania współczesnych konsumentów wobec żywności
The Impact of the Internet on Modern Consumer Behaviour towards Food
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 103-112, wykr., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Zachowania konsumenta, Żywność, Internet
e-commerce, Consumer behaviour, Food, Internet
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D1, D3, D4
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu badawczego jest przedstawienie szerokiego wpływu Internetu, jako nowoczesnego źródła informacji, na kształtowanie zachowań konsumentów wobec żywności i żywienia. Rozwój nowoczesnych technologii ma istotny wpływ na kształtowanie się zachowań współczesnych konsumentów, którzy wraz z nabywaniem nowoczesnych urządzeń i wiedzy co do ich użytkowania, budują tzw. społeczeństwo informacyjne. Większa dostępność Internetu umożliwia szersze korzystanie z jego możliwości. Codziennością stała się komunikacja za pośrednictwem Internetu, robienie zakupów on-line, w tym nabywanie produktów żywnościowych czy zamawianie gotowych dań. Analizowane badania dowodzą, że coraz więcej osób decyduje się na kupowanie produktów żywnościowych za pośrednictwem sieci ze względu na oszczędność czasu, czy możliwość dostępu do bardzo szerokiej oferty różnych produktów często w konkurencyjnych cenach. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present the broad impact of the Internet as a modern source of information on the development of consumer behaviour towards food and nutrition. The development of modern technology has a significant impact on the behaviour of today's consumers who, together with the acquisition of modern equipment and expertise as to their use, build the information society. Greater availability of the Internet allows greater use of its benefits. General has become communication via the Internet, online shopping, including the purchase of food products and ordering ready meals. The research shows that more and more people are choosing to buy food products through a network due to the time saving, the ability to access to a wide range of different products often at competitive prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D. (2011), Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość Życia Polaków - Raport, "Contemporary Economics", No. 5(3).
 2. Co trzeci Polak kupuje online przynajmniej raz w tygodniu - raport Trusted Shops (2014), http://www.internetstandard.pl/news/396179/Co.trzeci.Polak.kupuje.online.przynajmniej.raz.w.tygodniu.raport.Trusted.Shops.html [dostęp: 23.04.2014].
 3. Declaration of Principles 2003 (2003), World Summit on the Information Society, Geneva.
 4. Dejnaka A. (2013), E-konsument i zakupy przez Internet w świetle raportów badawczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 2(34).
 5. E-commerce 2012 (2012), Internet Standard, http://www.internetstandard.pl/news/402482/Trendy.perspektywy.wyzwania.E.commerce.2015.html [dostęp: 28.11.2015].
 6. E-commerce w Polsce 2015 (2015), Gemius dla e-Commerce Polska, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf [dostęp: 25.11.2015].
 7. Hogan M.J., Strasburger V.C. (2008), Body image, eating disorders and the media, "Adolesc. Med. State Art. Rev.", No. 19.
 8. Jak i gdzie kupujemy żywność (2013), Komunikat badań, CBOS, Warszawa.
 9. Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J., Potocki A. (2010), Stosowanie diet odchudzających przez krakowską młodzież ze szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem wieku i płci, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 91(3).
 10. Kołłajtis-Dołowy A., Pyza J., Jeruszka-Bielak M. (2015), Źródła informacji o żywieniu, (w:) Wolska-Adamczyk A. (red.), Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, WSIiZ, Warszawa.
 11. Kołłajtis-Dołowy A., Schlegel-Zawadzka M. (2011), Upowszechnianie wiedzy o żywieniu, (w:) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kołłątaj B., Kołłątaj W., Karwat I.D. (2008), Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u nastolatków - badania wstępne, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 89(3).
 13. Konsument polski a zakupy w Internecie (2012), Raport z międzynarodowego badania Global Online Consumer Survey prowadzonego na próbie ponad 28 000 użytkowników Internetu w 56 krajach, wrzesień.
 14. Kosicka-Gębska M., Gębski J. (2010), Internet jako źródło informacji o żywności i żywieniu, "Handel Wewnętrzny", nr 10(3).
 15. Kto zamawia jedzenie przez Internet w Polsce? (2015), http://targsmaku.pl/gotowanie/sztuka-kulinarna,643/kto-zamawia-jedzenie-przez-internet-wpolsce, 65803.html [dostep: 02.09.2015].
 16. Łagowska K., Woźniewicz M., Jeszka J. (2011), Ocena wartości odżywczej diet odchudzających zamieszczonych na portalach internetowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92(4).
 17. Raport IAB Polska 2011 (2011), InternetWorldStats.com [dostęp: 15.12.2011].
 18. Saracen A. (2010), Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponad gimnazjalnych, "Hygeia Public Health", nr 45(1).
 19. Schlegel-Zawadzka M., Paździoch M. (2005), Internet jako źródło wiedzy żywieniowej, "Żywienie Człowieka i Matabolizm", nr 32 (supl. 1, 2).
 20. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html# [dostęp: 20.10.2015].
 21. Szpunar M. (2007), Internet - medium informacji versus dezinformacji, "E-mentor", nr 19(2).
 22. Śmiechowska M., Newerli-Guz J., Kąkol J. (2009), Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, "Journal of Research and Application in Agriculture Engeenering", No. 54(4).
 23. Trafalska E., Niedźwiedzka M., Nowacka E. (2010), Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania wśród młodzieży łódzkiej - postrzeganie i kontrola masy ciała, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 91(4).
 24. Trend na jedzenie online (2014), http://hiro.pl/trend-na-jedzenie-online [dostęp: 26.02.2014].
 25. Wenzel M. (2004), Młodzież i Internet: korzystanie i zagrożenia, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 26. Wienczek A., Pietruszka D., Szymała M. (2009), Czasopisma kobiece jako źródła wiedzy na temat diet odchudzających, XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Wrocław, 17-18.04.
 27. Wojtaś M., Kołłajtis-Dołowy A. (2011), Zachowania żywieniowe wybranej grupy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92(4).
 28. Zając J.M., Kustra A., Janczewski P.S.M., Wierzbowska T. (2008), Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników blogów, Raport z badania ankietowego przeprowadzonego przez Blox i Gemius, http://gemius.pl/pl/raporty/2008-02/03 [dostęp: 30.09.2013].
 29. Ziółkowska A., Gajewska M., Szostak-Węgierek D. (2010), Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy i miejscowości podwarszawskich, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 91(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu