BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka bezpieczeństwa żywności z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii
Food Safety Policy from the Perspective of Austrian School of Economics
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 104-109, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Austriacka szkoła ekonomii, Bezpieczeństwo żywnościowe, Interwencjonizm, Żywność
Security policy, Austrian School, Food security, Interventionism, Food
Uwagi
Klasyfikacja JEL: P16
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena ekonomicznych skutków polityki bezpieczeństwa żywności w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii. Polityka bezpieczeństwa żywności narzuca rygorystyczne wymagania w produkcji i konsumpcji żywności, przez co pozbawia żywność naturalnego charakteru. Tego rodzaju polityka ignoruje zróżnicowane potrzeby konsumentów. Wymagania sanitarne, weterynaryjne i techniczne ograniczają również możliwości produkcji żywności przez rozdrobnione gospodarstwa rolne. Funkcję przetwórstwa żywności przejmuje skoncentrowany przemysł spożywczy. Następuje transfer wartości dodanej z rolnictwa do przemysłu i handlu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the economic evaluation of the effects of food safety policy in the light of the Austrian school of economics theories. Food safety policy imposes stringent requirements for food production and consumption, what deprives the food of natural character. This kind of policy ignores the diversified consumers needs. Sanitary, veterinary and technical requirements limit the possibilities of the food production by fragmented farms. The function of food producers takes concentrated food industry. The transfer of added value from agriculture to industry and commerce occurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hayek Friedrich August. 1988. Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Kraków: Znak.
  2. Mises Ludwig. 2000. Interwencjonizm. Kraków: Arcana.
  3. Mises Ludwig. 2007. Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
  4. Rothbard Murray. 2009. Interwencjonizm, czyli władza a rynek. Warszawa: Fijor Publishing.
  5. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz.U. UE L 165 z 30.04.2004.
  6. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. L 139 z 30.4.2004.
  7. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2015, poz. 594.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8348
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu