BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Bartosz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w szkole wyższej
The Implementation and Functioning of the Quality Management System at the Higher Education Institution
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 26-33, rys., bibliogr. 7 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Szkolnictwo wyższe, Kultura jakości
Quality management systems, ISO 9001, Higher education, Culture quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w szkole wyższej, na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak i prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników uczelni podczas jego implementacji. W pierwszej części artykułu skupiono się na podstawowych założeniach systemu, głównych zasadach, jakimi kierowano się podczas prac wdrożeniowych oraz działaniach wykorzystanych do zminimalizowania najczęściej towarzyszących temu problemów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety internetowej, skierowanej do ogółu pracowników uczelni. Zebrane w wyniku ich realizacji dane dowiodły wysokiej świadomości ogólnych zalet systemu zarządzania jakością, jak i poparcia dla jego wdrożenia w uczelni. Wskazały jednocześnie na bezwzględną konieczność połączenia prac wdrożeniowych z realizacją szkoleń na jego temat, czego wagę podkreślała zdecydowana większość pracowników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the experiences of implementing and functioning of the quality management system according to ISO 9001:2008 standard at the higher education institutionth on the example of The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, as well as to present the results of survey conducted among university employees during its implementation. In the first part of the article, the author presents the basic assumptions of the system, the main principles, which guided the course of its implementation and the activities used to minimize the most often problems accompanying the implementation. The second part of the paper presents the results of empirical research conducted by the internet survey technique addressed to all university employees. Data collected as a result of the study demonstrated high awareness of the overall advantages of the quality management system as well as a support for its implementation at the university. At the same time, they indicated the absolute necessity of combining implementation work with trainings on the subject, which was emphasized by the vast majority of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugdol Marek. 2004. "Znaczenie i istota świadomości jakości". Problemy jakości 7: 6-8.
  2. Drummond Helga.1998. W pogoni za jakością. Total Quality Management. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  3. Du Vail Michał i inni. 2011. Raport końcowy "Modele zarządzania uczelniami w Polsce". Kraków: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  4. Greber Tomasz. 2013. Postawy pracowników a skuteczność systemów zarządzania jakością. W Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracownik w systemach zarządzania, 83-91. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  5. Hamrol Adam. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Sarbu Roxana i inni. 2009. "The quality of educational services in higher education - assurance, management or excellence?" Quality Management in Services XI (26): 383-392.
  7. Spychalski Bartosz. 2011. Co to jest jakość? Kalisz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.4.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu