BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdas Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Selfie i jego rola w komunikacji marki
Selfie and Its Role in Brand Communications
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 113-124, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Kultura masowa, Zachowania konsumenta
Marketing communication, Popular culture, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30, M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Kultura masowa na różne sposoby wpływa na zachowania konsumentów i od lat stanowi przedmiot zainteresowania badaczy. Otoczenie kulturowe i zjawiska w nim zachodzące powinny być analizowane przez przedsiębiorstwa i brane pod uwagę przy tworzeniu strategii i modeli biznesowych. Kultura masowa i zachodzące w niej procesy mogą być źródłem wielu inspiracji zwłaszcza przy tworzeniu strategii komunikacji. Jednym z kulturowych fenomenów ostatnich lat, któremu warto się przyjrzeć jest selfie. Celem artykułu jest eksploracja stanu wiedzy na temat wykorzystania zjawiska selfie w komunikacji marki. W artykule koncepcyjnym wykorzystano przykłady marek, których komunikacja oparta została na zjawisku selfie oraz analizę treści blogów i artykułów publikowanych w Internecie dotyczących kultury selfie. (abstrakt oryginalny)

Mass culture differently affects consumers' behaviours and has for years been a subject matter of researchers' interest. The cultural environment and phenomena taking place in it should be analysed by enterprises and taken into account when creating the business strategies and models. Mass culture and the processes occurring in it may be a source of many inspirations, particularly when creating the communication strategy. One of the cultural phenomena of the past years, which deserves attention, is selfie in brand communication. In this conceptual article, the author made use of examples of brands whose communications are based on the phenomenon of selfie as well as an analysis of the contents of blogs and articles published on the Internet relating to the selfie culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arndt J. (1967), Role of product-related conversations in the diffusion of a new product, "Journal of Marketing Research", No. 4.
 2. Arnould E.J., Thompson C.J. (2005), Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, "Journal of Consumer Research", Vol. 31, No. 4.
 3. Belk R. W. (2013), Extended Self in a Digital World, "Journal of Consumer Research", Vol. 40.
 4. Bickart B., Schindler R.M. (2001), Internet forums as influential sources of consumer information; "Journal of Interactive Marketing", No. 15(3).
 5. Bone P.F. (1995), Word-of-mouth effects on short-term and long-term product judgments, "Journal of Business Research", No. 32.
 6. Engel J.E., Blackwell R.D., Kegerreis R.J. (1969) How information is used to adopt an innovation, "Journal of Advertising Research", No. 9.
 7. Gruen T.W., Osmonbekovb T., Czaplewskia A.J. (2006), eWOM: The impact of customer-to- customer online know-how exchange on customer value and loyalty, "Journal of Business Research", Vol. 59, Iss. 4.
 8. Gupta S., Pirsch J. (2006), The company - cause - customer fit decision in cause - related marketing, "Journal of Consumer Marketing ", No. 23/6.
 9. Gwinner K. (1997), A model of Image Creation and Image Transfer in Event Sponsorship, "International Marketing Review", No. 14(3).
 10. Hajdas M. (2009), Tożsamość marki korporacyjnej a wybór idei w marketing zaangażowanym społecznie, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 11. Ilicic J., Baxter S., Kulczynski A. (2015), Names versus faces: examining spokesperson-based congruency effects in advertising, "European Journal of Marketing", No. 49(1/2).
 12. Mohanty P., Ratneshwar S. (2015), Did You Get It? Factors Influencing Subjective Comprehension of Visual Metaphors in Advertising, "Journal of Advertising ", No. 44(3).
 13. Murray S. (2012), Czy fotografie mówią prawdę?, (w:) Bogunia-Borowska M., Sztompke P. (red.), Fotospołeczeńtswo - antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków.
 14. Nan H., Heo K. (2007), Consumer responses to corporate social responsibility (CSR) initiatives. Examining the role of brand - cause fit in cause - related marketing, "Journal of Advertising", Vol. 36, No. 2.
 15. Nudd T. (2014), Ad of the Day: Dove's New Film Challenges Teen Girls, and Their Moms, to Take Honest Selfies Marking 10 years of 'Real Beauty', AdWeek, http://www.adweek.com/news/advertising-branding/ad-day-doves-new-film-challenges-youngwomen-and-their-moms-take-honest-selfies-155093 [dostęp: 20.01.2016].
 16. OxfordWords blog (2014), Oxford Dictionaries Word of the Year 2013: Selfie, http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word- of-the-year-2013/ [dostęp: 26.01.2015].
 17. Painter K. (2015), Media and religion professors analyze "selfie culture", The Mennonite, https://themennonite.org/daily-news/media-and-religion-professors- analyze-selfie-culture/ [dostęp: 20.01.2016].
 18. Phillips B.J, Miller J., McQuarrie E.F (2014), Dreaming out loud on Pinterest, "International Journal of Advertising", No. 33(4).
 19. Richins M.L. (1983), Negative word-of-mouth by dissatisfied consumers: a pilot study, "Journal of Marketing", No. 47.
 20. Roncero-Menendez S. (2014), Samsung Challenges People to Test Their Waterproof Phone with #UnderwaterSelfie, PSFK http://www.psfk.com/2014/07/samsung- waterproof-phone-selfie.html [dostęp: 20.01.2016].
 21. Schallehn M., Burmann C., Riley N. (2014), Brand authenticity: model development and empirical testing, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 23, Iss. 3.
 22. Schau H.J., Gilly M.C. (2003), We Are What We Post? Self-Presentation in Personal Web Space, "Journal of Consumer Research", Vol. 30.
 23. Schroeder J.E. (2013), Snapshot Aesthetics and the Strategic Imagination, Visible Culture, No. 18, http://ivc.lib.rochester.edu/portfolio/snapshot-aesthetics-and-the-strategic-imagination/#sthash.00OahpqM.dpuf [dostęp: 20.01.2016].
 24. Sweeney D. (2014) How to Choose Images That Really Work for Your Social Media Campaigns, Social MediaToday, http://www.socialmediatoday.com/content/how-choose-images-really-work-your-social-mediacampaigns#sthash.c70ngGjT.dpuf [dostęp: 20.01.2016].
 25. The Selfie Phenomenon - Consumer Identities in The Social Marketplace, Call for Paper, European (2015), "Journal of Marketing", http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=6102 [dostęp: 20.01.2016].
 26. Unmetric (2014), Year of The Selfie, https://unmetric.com/year-of-the-selfie/ [dostęp: 20.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu