BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Czy strategia środowiska wpływa na działalność eksportową przedsiębiorstwa?
Does the environmental strategy affect the export of organizations?
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 1, s. 119-132, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Eksport, Środowisko pracy
Export, Working environment
Abstrakt
Na działalność eksportową przedsiębiorstw wpływa wiele czynników, takich jak: specyfika produktu, zasoby przedsiębiorstwa, dotychczasowa obecność na rynkach zagranicznych, regulacje prawne, kursy walut itp. Równocześnie coraz częściej możliwość sprzedaży na określonych rynkach oraz zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców zależą do spełniania wymagań ekologicznych. Zachodzi zatem pytanie o związek między ekologizacją działalności przedsiębiorstwa a wielkością jego eksportu. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki badania zależności strategii środowiskowej przedsiębiorstwa i intensywności eksportu. Wskazują one, że zależność taka występuje, przy czym jej siła zależy od restrykcyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.(abstrakt oryginalny)

Many factors (specificity of the product, regulation, exchange rates) affect on the export activities of enterprises. At the same time more and more opportunities to sell in certain markets and interest from potential buyers are associated with the level of "greening" product. Therefore, there is the question about the relationship between the pro-ecological activities of the company and the size of its export. In the article the results of a research based on the company's environmental strategy and intensity of exports was presented. They indicate that the relationship exists. Its strength depends on the stringency of environmental regulations in the importing country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambec S., Cohen M. A., Elgie S., Lanoie P., The Porter hypothesis at 20: can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?, "Review Environmental Economics Policy" 2013, Vol. 7, No. 1, pp. 2-22.
 2. Aragon-Correa J. A., Strategic proactivity and firm approach to the natural environment, "Academy of Management Journal" 1998, No. 4, pp. 556-567.
 3. Bansal P., Evolving sustainably: a longitudinal study of corporate sustainable development, "Strategic Management Journal" 2005, No. 2, pp. 197-218.
 4. Bernard A. B., Jensen J. B., Redding S. J., Schott P. K., Firms in international trade, "Journal of Economic Perspectives" 2007, Vol. 21, No. 3, pp. 105-130.
 5. Chiarvesio M., De Marchi V., Di Maria E., Environmental Innovations and Internationalization: Theory and Practices, "Business Strategy and the Environment" 2015, Vol. 24, No. 8, pp. 790-801.
 6. Chodyński A., Proekologiczny system zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa (włokienniczego), Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała 2000.
 7. Christmann P., Taylor G., Globalization and the environment: determinants of firm self- -regulation, "Journal of International Business Studies" 2001, No. 3, pp. 439-458.
 8. Delios A., Henisz W. J., Political hazards, experience, and sequential entry strategies: the international expansion of Japanese firms, 1980-1998, "Strategic Management Journal" 2003, No. 2, pp. 1153-1164.
 9. Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa 2009.
 10. Gorynia M. (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorow zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
 11. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 12. Graham D., Woods N., Making corporate self-regulation effective in developing countries, "World Development" 2006, Vol. 34, No. 5, pp. 868-883.
 13. Hadryjańska B., Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetworstwa mleczarskiego, PTE, Poznań 2015.
 14. Horvathova E., Does environmental performance affect financial performance? A meta- -analysis, "Ecological Economics" 2010, Vol. 70, No. 1, pp. 52-59.
 15. Javalgi R. G., White D. S., Lee O., Firm characteristics influencing export propensity: an empirical investigation by industry type, "Journal of Business Research" 2000, No. 4, pp. 217-228.
 16. Levidow L., Blind M., Lindgaard-Jorgensen P., Nilsson A., Alongi Skenhall S., Industry eco-innovation strategies for process upgrading: systemic limits of internalising externalities, "Technology Analysis & Strategic Management" 2016, Vol. 28, No. 2, pp. 190.
 17. Marcus A., Geffen D., The dialectics of competency acquisition: pollution prevention in electric generation, "Strategic Management Journal" 1998, No. 1, pp. 1145-1168.
 18. Martin-Tapia I., Aragon-Correa J. A., Rueda-Manzanares A., Environmental strategy and exports in medium, small and micro-enterprises, "Journal of World Business" 2010, Vol. 45, No. 3, pp. 266-275.
 19. Martin-Tapia I., Aragon-Correa J. A., Senise-Barrio M. E., Being green and export intensity of SMEs: The moderating influence of perceived uncertainty, "Ecological Economics" 2008, No. 58, pp. 56-67.
 20. Melitz M. J., Ottaviano G. I. P., Market size, trade, and productivity, "Review Economic Studies" 2008, Vol. 75, No. 1, pp. 295-316.
 21. Melitz M. J., The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, "Econometrica" 2003, Vol. 71, No. 6, pp. 1695-1725.
 22. Morawczyński R., Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa" 2007, No. 7-8, pp. 65-81.
 23. Noori H., Chen C. L., Applying scenario-driven strategy to integrate environmental management and product design, "Production and Operations Management" 2003, No. 12, pp. 353-368.
 24. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa 2004.
 25. Porter M. E., Van der Linde C., Green and competitive: ending the stalemate, "Harvard Business Review" 1995, Vol. 7, No. 4, pp. 120-134.
 26. Przybylska K., Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 7-8, s. 63-83.
 27. Raines S. S., Implementing ISO-14001 - an international survey assessing the benefits of the certification, "Corporate Environmental Strategy" 2002, No. 9, pp. 418-426.
 28. Rembiasz M., Czynniki wpływające na internacjonalizację mśp, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 102, s. 166-176.
 29. Russo M. V., Fouts P. A., A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, "Academy of Management Journal" 1997, No. 4, pp. 534-559.
 30. Sharma S., Managerial interpretations and organizational context as predictors of corporate choice of environmental strategy, "Academy of Management Journal" 2000, No. 4, pp. 681-697.
 31. Sektor Spożywczy w Polsce. Profil sektorowy, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2013.
 32. Wiktor J. W., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012.
 33. Witek-Hajduk M. K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 34. Yip G. S., Biscarri J. G., Monti J. A., The role of the internationalization process in the performance of newly internationalizing firms, "Journal of International Marketing" 2000, No. 8, pp. 10-35.
 35. Zbikowska A., Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2013, nr 2, s. 24-30.
 36. Leonidou L. C., Katsikeas C. S., Fotiadis T., Christodoulides P., Antecedents and consequences of an eco-friendly export marketing strategy: The moderating role of foreign public concern and competitive intensity, "Journal of International Marketing" 2013, Vol. 21, No. 3, pp. 22-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu