BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Financial education as significant challenge for high school in Poland for the upcoming years
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 4 (42), s. 141-154, tab., bibliogr. 24 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja finansowa, Piśmiennictwo naukowe
Higher education, Financial education, Scientific literature
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the most important reasons for the low level of the financial and economic competences of high school students. The analysis in this area is based on the research conducted by the National Bank of Poland in November 2014. The aim of this article is to draw attention to the low status of the school subject "introduction to entrepreneurship" which is taught in the secondary school. For this reason the majority of young people lack the basic knowledge in terms of finance and economy. The GFC (global financial crisis) experience has shown that the level of financial liabilities is disproportionate to the possibility of their repayment. One of the reason for this behaviour is the low level of financial education among the young. Therefore, the role of entrepreneurship education at the high school stage is invaluable and determines future attitudes toward economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernheim, B., Garrett, D., Maki, D., (2001), Education and Savings: The Long-Term Effects of High School Financial Curriculum Mandates, "Journal of Public Economics", 80(3), 435-465.
 2. Beshears, J., Choi, J., Laibson, D., Madrian, B., (2013), Simplification and saving, "Journal of Economic Behavior and Organization", 95, 130-145.
 3. Błędowski, P., Iwanicz-Drozdowska, M., (2007), Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion in Poland. National survey. SGH, Warszawa.
 4. Danilewicz, D., Fijałkowska, A., Kossakowska, B., Łuka-Krolik, B. Zawartko A., (2006), Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych, NBP, Warszawa, 41-45.
 5. Dąbrowski, M., (2011), Ekonomia w praktyce : nowy przedmiot nauczania, "E-mentor", 4(41) Warszawa, 79-82.
 6. Flejterski, S., (2008), Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, [W:] B. Świecka red., Bankructwa gospodarstw domowych : perspektywy ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa, 100-102.
 7. Iwanicz-Drozdowska, M., (2013), Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego, "Journal of Management and Finance", 11(2/1), 185-196.
 8. Iwanicz-Drozdowska, M., Matuszyk, A., Nowak, A., Kitala, R., (2008-2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z Badań Statutowych SGH, Warszawa.
 9. Jabłonowska, L., (2011), Metoda przypadku w zapewnieniu jakości w kształceniu menadżerów, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 1(19), 81-99.
 10. Jabłonowska, L., (2015), Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku : ujęcie modelowe, [W:] A. Pollok red., Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa, 77-89.
 11. Kawecki, Z., (2005), Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej, [W:] Z. Zioło, T. Rachwał red., Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość - Edukacja, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków, 203-206.
 12. Komisja Europejska (2007), Financial Education, Bruksela.
 13. Komisja Europejska (2008), Financial services and prevention of financial exclusion, Bruksela.
 14. Kurowski, Ł., Laskowska, Z., (2016), Czy edukacja finansowa może zmniejszyć wykluczenie finansowe?, "E-Mentor", 3(65), 15-23.
 15. Lusardi, A., Mitchell, O., (2007), Financial Literacy and Retirement Preparedness : Evidence and Implications for Financial Education, "Business Economics", 35-44.
 16. Lusardi, A., Mitchell, O., Curto, V., (2010), Financial Literacy among the Young: Evidence and Implications for Consumer Policy, National Bureau of Economic Research, 15352, 16-24.
 17. Mundy, S., (2011), Financial capability: Why is it important and how can it be improved? : Perspective report, CfBT Education Trust, 3-6.
 18. National Council on Economic Education (NCEE), (2005), What American Teens &Adults Know About Economics. Harris Interactive Inc., New York.
 19. NBP, (2014), Diagnoza wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce. Warszawa.
 20. OECD, (2005), Improving Financial Literacy - analysis of issues and policies. Paryż.
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz. 165),
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 977),
 23. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 24. Wachowiak, P., (2011), E-learning, jako metoda wspierająca nauczanie przedsiębiorczości w szkołach wyższych, [W:] M. Dąbrowski i M. Zając red., Koncepcje i praktyka e-edukacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 141-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5489
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu