BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola agencji nieruchomości rolnych w procesie realizacji polityki gruntowej
Role of Agricultural Property Agency in Process of Land Policy Implementation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 110-115, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Agencje nieruchomości, Polityka rolna, Nieruchomości gruntowe, Skarb Państwa, Dzierżawa
Real estate, Estate agency, Agricultural policy, Ground real estate, State Treasury, Lease
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono politykę gruntową przez pryzmat funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych. W okresie lat 1992-2015 ANR realizowała podstawowe zadania wynikające z ustawy w sprawie restrukturyzacji sektora państwowego w rolnictwie. W tym okresie z ZWRSP z 4,7 mln ha gruntów do sprzedaży przekazano 2,7 mln ha (56,7%), a 0,6 mln ha (13,7%) rozdysponowano w sposób trwały. W dyspozycji ANR pozostaje 1,4 mln ha (29,7%), w tym 1,0 mln ha (21,6%) gruntów będących w dzierżawie. W 2003 roku na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na ANR nałożone prawo pierwokupu państwowego, która była nadrzędna wobec pierwokupu sąsiedzkiego. Spośród 643,8 tys. umów przenoszących własność nieruchomości rolnych, ANR złożyła deklaracje nabycia gruntów w 629 przypadkach, które dotyczyły powierzchni 16,7 tys. ha. W 2016 roku mija 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. W związku z tym wprowadzono w 2015 roku nowe regulacje prawne, zamykające dostęp do zakupu ziemi przez obcokrajowców.(abstrakt oryginalny)

The study presents land policy on the background of the functioning of the Agricultural Property Agency. In the years 1992-2015 the Agency realized the basic tasks resulting from the law on the restructuring of the state sector in agriculture. During that period, the land resources from Agricultural Property of the State Treasure in quantity of 4.7 million hectares, 2.7 million hectares were transferred for sale (56.7%), 0.6 million hectares (13.7%) were committed in a lasting manner. The disposal of the Agency remains 1.4 million hectares (29.7%), including 1.0 million ha (21.6%) of land being in lease. In 2003, on the basis of the Act on shaping the agricultural system, Agency got the right of first state refusal, which was superior to the neighbor preemption. From 643.8 thous. agreements transferring ownership of agricultural property, the Agency submitted declarations of land acquisition in the 629 cases that concerned the area of 16.7 thous. ha. In 2016 passed a 12-year protection period for the purchase of Polish agricultural land by foreigners. Therefore the new legal regulations were introduced in 2015, closing access to the purchase of land by foreigners.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ANR. 2015. Raport z działalności ANR. Warszawa: ANR.
  2. GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
  3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592.
  4. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o kształtowanie ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2011 r. nr 233, poz. 1382.
  5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2015, poz. 1433.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8349
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu