BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizera-Pęczek Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Antynomies of creative attitudes of employees
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 4 (42), s. 155-162, tab., bibliogr. 22 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kreatywność, Kreatywność personelu, Postawa twórcza, Antynomia
Creativity, Employees creativity, Creative attitude, Antinomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Currently the value of intangible resources of the organisation, such as: knowledge, skills and attitudes of employees, is increasingly important. The most valuable asset of any organisation is a creative attitude of the staff. Creative attitude is a willingness to initiate innovative actions, perseverance in achieving ambitious professional tasks, customized approach to problems and conflicts, skillful shaping of relationships with colleagues. Unfortunately, despite the fact that the psychology of creativity has many aspects, it is still not clear, what is the set of conditions that affect the formation of new, brilliant ideas. Due to insufficient knowledge about the conditions of work of employees, the author poses the question: are there universal methods of shaping the creative attitudes? The aim of the article is to show the extreme approaches to shaping creative attitudes due to the antinomian character of creativity. The article is theoretical. In the first part of the article the author explains the importance of creativity in contemporary organisations, then taking individualistic point of view on creativity, describes the concepts of creative attitudes of employees. In the next part of the article refers to the achievements of pedagogy and psychology of creativity to explain the nature of the antinomian attitudes of creative workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 2. Csikszentmihalyi, M., (1996), Creativity. Flow and the psychology of discover and invention, New York: Harper Colins.
 3. Cudowska, A., (2004), Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Białystok: Trans Humana.
 4. Cudowska, A., (2015), Twórcze orientacje życiowe studentów, [W:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat red., Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, Białystok: Trans Humana, 37-50.
 5. Dobrołowicz, W., (1995), Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa: WSBS.
 6. Kaufman, J. C., (2011), Kreatywność, Warszawa: APS.
 7. Lipka, A., Król, M., Winnicka-Wejs, A., (2011), Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Warszawa: Difin.
 8. Lipka, A., (2012), Wybrane teorie twórczości : wnioski dla kształtowania kapitału ludzkiego, [W:] A. Lipka red., Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 11-36.
 9. Marszałek, A., (2012), Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, "E-mentor", no. 3 (45), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932.
 10. Mirski, A., (2011), Skala Postaw Twórczych versus Odtwórczych. Podręcznik testu : wersja dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Kraków: Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 11. Nawrat, D., (2013), Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", SAN, Vol. XIV, Issue 4, 21-42.
 12. Nęcka, E., (2016), Psychologia twórczości, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Pocztowski, A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Popek, S., (2009), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 15. Popek, S., (2015), W kręgu aktywności twórczej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 16. Radlińska, H., (1947), Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje, formy, organizacja, Warszawa: Ludowy Instytut Oświaty i Kultury.
 17. Simonton, D. K., (2010), Geniusz, Warszawa: APS.
 18. Sokół, A., (2015), Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcja, metody i narzędzia, Warszawa: CeDeWu.
 19. Steliga, A., (2012), Malarki to żony dla malarzy - polska edukacja artystyczna -równość płci czy zdolności, [W:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Warszawa: Difin, 236-263.
 20. Szmidt, K. J., (2013), Pedagogika twórczości, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 21. Szmidt, K. J., (2015), Za dużo twórczości? Pułapki twórczości codziennej i amatorskiej w kulturze nadmiaru, kiczu i braku smaku, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", 18,2 (70), 79-95.
 22. Wróblewska, M., (2015), Kompetencje twórcze w dorosłości, Białystok: Trans Humana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5492
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu