BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Arkadiusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej
Obligation to Justify the Termination of a Fixed-term Contract of Employment
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 6, s. 6-9, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks pracy, Praca tymczasowa, Wypowiedzenie pracy, Dobra osobiste
Labour Code, Temporary work, Dismissal notice, Personal rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Panuje rozpowszechniony pogląd co do tego, że wypowiadanie umów terminowych nie wiąże się z obowiązkiem informowania pracownika o przyczynach takiej czynności. Wynika to z braku regulacji prawnych nakazujących informować o przyczynach wypowiedzenia umowy z urzędu. Autor dowodzi, że przy zachowaniu zasady proporcjonalności i subsydiarności, w oparciu o art. 111 k.p., można taki obowiązek z systemu prawa wywieść. (abstrakt oryginalny)

There exists a common opinion that termination of a fixed-term contract of employment does not entail the duty to inform the employee about reasons standing behind such an action. Abovementioned results from the lack of legal regulations that would require to inform about grounds of termination of contract by default. The Author of this text proves that by keeping the principle of proportionality and subsidiarity, on the basis of the article 111 of Labor Code mentioned duty can be derived from the law itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzybowski, S. (1957). Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego. Warszawa.
  2. Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Stelina, J. (2015). Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony. Państwo i Prawo, (11).
  4. Szpunar, A. (1979). Ochrona dóbr osobistych. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu