BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Monika (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Legal Liability Issues for Mining Damages
Problematyka odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe na terenach górniczych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/2, s. 85-93, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Szkody górnicze, Odszkodowania, Prawo
Mining damages, Compensation, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę związaną z odpowiedzialnością za szkody powstałe na terenach górniczych. Szerzej omówiono kwestie uwarunkowań prawnych, w odniesieniu do obowiązującego w zakresie szkód górniczych ustawodawstwa. Przedstawiono również wybrane aspekty problematyki odszkodowań, które ulegały zmianom na przestrzeni kilku dekad. Dla podsumowania aktualnie obowiązujących procedur ukazano przekrojowo tok dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód górniczych. Dodatkowo wskazano na liczne powiązania prawa geologicznego i górniczego z innymi gałęziami prawa.(abstrakt oryginalny)

This article focuses on issues related to the legal liability for mining damages resulting from mining areas. Widely discussed legal regulations in relation to the field of mining damages legislation. It was also presented chosen aspects of the scope of damages compensation that have changed over several decades. To summarize the current procedures shown sectional course of action claims for compensation for mining damage. Additionally, pointed to the numerous ties of geological and mining law with other branches of law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze. Dz.U. 1953, nr 29, poz. 113.
 2. Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 3. Rakoczy B. (red.): Prawo geologiczne i górnicze. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 with amendments.
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 with amendments.
 6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 with amendments.
 7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 1994, nr 27, poz. 96.
 8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 with amendments.
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 with amendments.
 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011, nr 163, poz. 981 with amendments.
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2011 r., V CSK 421/10.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 103/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.85
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu