BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Norma ISO 16355-1:2015 - standard dla metody QFD
ISO 16355-1:2015 - Standard for QFD
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 5, s. 14-19, rys., bibliogr. 16 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Normy ISO, Normalizacja, Standaryzacja
ISO International Standards, Normalization, Standardization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zapisów normy ISO 16355-1:2015 dedykowanej metodzie QFD i próba określenia wpływu ustanowienia standaryzacji na rozwój tej metody. Na podstawie badania treści normy i literatury dotyczącej QFD omówiono współczesny kształt metody wraz z narzędziami pomocniczymi. Otrzymane wyniki pozwoliły na potwierdzenie dojrzałości metodologicznej i empirycznej ujętej w standardzie metody. W konsekwencji sformułowano wniosek o potencjalnym pozytywnym wpływie ISO 16355-1:2015 na rozwój QFD i na przyspieszenie jej dyfuzji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze ISO 16355-1:2015 standard dedicated to Quality Function Deployment (QFD) and to undertake an attempt to establish its effect to QFD's development. Based on the literature review about QFD, the author discusses contemporary version of this approach for new product development with auxiliary tools. The obtained results allowed to conclude that QFD reached its methodological and empirical maturity of QFD. Consequently, the potential positive impact of ISO 16355-1:2015 on the evolution and development of QFD and on acceleration of its diffusion was stated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwiklicki Marek, Hubert Obora. 2004. Zintegrowane podejście QFD-hoshin w planowaniu strategicznym. Problemy Jakości, (10), 6-9.
 2. Ćwiklicki Marek, Hubert Obora. 2008a. Ewolucja i dyfuzja metody QFD. Problemy Jakości, (3), 4-7.
 3. Ćwiklicki Marek, Hubert Obora. 2008b. Kierunki rozwinięcia metody QFD. Problemy Jakości, (4), 10-13.
 4. ISO 16355-1:2015. Application of statistical and related methods to new technology and product development process. Part 1: General principles and perspectives of Quality Function Deployment (QFD). 2015. International Standard Organization.
 5. ISOITC 69/SC 8 Application of statistical and related methodology for new technology and product development. Pobrano z http://www.iso.org/iso/home/standards_development/listofisotechnicalcommittees/isotechnicalcommittee.htm?commid=585031
 6. Lisiecka Krystyna, S. Pater. 1997. Quality Function Deployment (QFD) narzędziem strategicznym planowania jakości produkcji. Problemy Jakości, (3), 2-13.
 7. Mazur Glen. 2012. Blitz QFD® - The Lean Approach to Product Development. Anaheim CA. Pobrano z http://www.mazur.net/works/Mazur_2012_Blitz_QFD_as_Lean_NPD.pdf
 8. Mazur Glen. 2014a. Customer Collaboration with ISO 16355 (Quality of New Product Development). Zaprezentowano na European Organization for Quality, Gothenburg. Pobrano z http://www.mazur.net/works/Mazur_2014_Customer_Col-laboration_with_ISO_l 63 5 5.pdf
 9. Mazur Glen. 2014b. Modern QFD and ISO 16355. International Academy for Quality. Pobrano z http://qfdeurope.com/wp-content/uploads/2015/ll/2014-July-21-Glenn-Mazur--Modern-QFD-and-ISO-16355.pdf
 10. Mazur Glen. Classical or Modern QFD - What's the Difference? Pobrano z http://qfdi.org/newsletters/Modern_QFD_vs_traditional_4-phase_model.html
 11. Mazur Glen. Modern QFD vs Traditional QFD - How Modern QFD Can Save Your Business (QFDI Newsletter). Pobrano z http://www.qfdi.org/newsletters/classical_vs_modernQFDWhat'sthedifference.html
 12. New ISO Standard: ISO 16355 for QFD. (2015). (QFD Institute Newsletter). Pobrano z http://qfdi.org/newsletters/isol6355preview.pdf
 13. QFD Institute. Pobrano z http://www.qfdi.org/
 14. Wolniak Radosław. 2003. Koncepcja trzydziesto macierzowego rozwinięcia metody QFD. Problemy Jakości. (9), 17-29.
 15. Wolniak Radosław. 2012. Wykorzystanie metody QFD do zarządzania jakością w usługach medycznych. Problemy Jakości, (5), 25-31.
 16. Zymonik Zofia, Anna Wąsińska. 2007. Zastosowanie QFD na przykładzie projektowania wyrobu sektora maszynowego. Problemy Jakości, (3), 14-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.5.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu